Νεφρολογική Κλινική – Μ.Ε.Κ.

Νεφρολογική Κλινική – Μ.Ε.Κ. Κλινική Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Κλινική   Δραστηριότητες Το Νεφρολογικό Τμήμα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία εξυπηρετεί 160-180 ασθενείς, που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, καλύπτοντας τις εισαγωγές από τα ΤΕΠ και τις ανάγκες όλων των κλινικών του…

Περισσότερα