Καρδιοχειρουργική Θώρακος

Καρδιοχειρουργική Θώρακος Κλινική Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Κλινική   Ιστορικό Στα πλαίσια του Οργανισμού του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» συμπεριλαμβάνεται , πλην των άλλων και η Χειρουργική Κλινική «Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων».Η Κλινική, υπό την Διεύθυνση του κ. Γεωργίου Χατζηκώστα και την ανεκτίμητη συμμετοχή των ιατρών συνεργατών του και της Διοίκησης, οργανώθηκε τον Μάρτιο του 2000. Στις 10 Μαϊου του 2000γίνονται…

Περισσότερα