Καρδιοχειρουργική Θώρακος

Καρδιοχειρουργική Θώρακος Κλινική Κλινική   Ιστορικό Στα πλαίσια του Οργανισμού του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» συμπεριλαμβάνεται, πλην των άλλων και η Χειρουργική Κλινική «Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων».Η Κλινική, υπό την Διεύθυνση του κ. Γεωργίου Χατζηκώστα και την ανεκτίμητη συμμετοχή των ιατρών συνεργατών του και της Διοίκησης, οργανώθηκε τον Μάρτιο του 2000. Στις 10 Μαϊου του 2000 γίνονται τα εγκαίνια της…

Περισσότερα