Γυναικολογική – Μαιευτική ΑΠΘ

Γυναικολογικής – Μαιευτικής ΑΠΘ Κλινική Κλινική Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική   Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Ιστορία Η Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (ιδρύθηκε ως «Τακτική έδρα της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής με το ΦΕΚ Α’ 141/6.6.1945 «Περί ορισμού αναγκαίων εδρών Θεολογικής και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου…

Περισσότερα