Φαρμακείο

Φαρμακείο

Φαρμακείο Φαρμακείο Φαρμακοποιοί Διοικητικό Προσωπικό Φαρμακείο   Αρμοδιότητες Φαρμακείου Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Το φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου. Εκτελεί συνταγές ασθενών κατόχων βιβλιαρίων απορίας. Χορηγεί νοσοκομειακά φάρμακα σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. Προετοιμάζει διαλύματα κυτταροστατικών φαρμάκων στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του φαρμακείου. Τα διαλύματα…

Περισσότερα