Φαρμακείο

Φαρμακείο Φαρμακείο Φαρμακείο   Αρμοδιότητες Φαρμακείου Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Το φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου. Χορηγεί ειδικά φάρμακα υψηλού κόστους σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. Προετοιμάζει διαλύματα κυτταροστατικών φαρμάκων, έτοιμα προς χρήση, στη Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων που λειτουργεί εντός Clean Room. Τα διαλύματα…

Περισσότερα