Α’ Χειρουργική Κλινική

Α’ Χειρουργική Κλινική Κλινική   Πρόλογος Το νοσοκομείο λειτουργεί όπως όλα τα δημόσια Νοσοκομεία με βάση την νομοθεσία για την Δημόσια Υγεία, όπου κατοχυρώνεται η υποχρέωση εξυπηρέτησης όλων των πολιτών. Η νομοθεσία ορίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και τις υποχρεώσεις του προσωπικού στην συνάντησή του με τον ασθενή. Ορίζει επίσης τα σχετικά με το ωράριο…

Περισσότερα