Ανοσολογικό Εργαστήριο

Ανοσολογικό Εργαστήριο Εργαστήριο Εργαστήριο Το Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας πρωτολειτούργησε το 2000, υπό τη διεύθυνση της κας Αικ. Παυλίτου. Η οργάνωση και ανάπτυξή του έγινε με στόχο την εργαστηριακή υποστήριξη στα κύρια πεδία της βασικής Ανοσολογίας που έχουν κλινικές εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται συμβατικές και μοριακές μέθοδοι αλλά και πρωτοποριακές τεχνικές και μεθοδολογίες, που καλύπτουν όλο το…

Περισσότερα