Αναισθησιολογικό Τμήμα

Αναισθησιολογικό Τμήμα Κλινική Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Κλινική Ιστορικό Το Αναισθησιολογικό Τμήμα οργανώθηκε και άρχισε να λειτουργεί υπό την παρούσα Διεύθυνση από 01/01/2000, συγχρόνως με την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου.Η πρώτη αναισθησία χορηγήθηκε στις 07/01/2000 σε ασθενή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής για τοποθέτηση μηροϊγνυακού μοσχεύματος.Ακολούθησε η λειτουργία των χειρουργείων και για τις άλλες Κλινικές, δηλαδή…

Περισσότερα