Πνευμονολογικό Τμήμα Κλινική Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Κλινική   Ιστορικό Το Πνευμονολογικό Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1999 Στόχοι – Προοπτικές Στο νέο κανονισμό λειτουργίας πρόβλεψη ίδρυσης και λειτουργίας Πνευμονολογικής Κλινικής 17 κλινών με Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 4 κλινών και Εργαστήριο Ύπνου   Δραστηριότητες Α. Εξωτερικά Ιατρεία Τακτικά  Εξωτερικό Ιατρεία Καθημερινά 9…

Περισσότερα

Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Εργαστήριο Ιατρικό Προσωπικό Εμφανιστές Εργαστήριο   Το ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 1999 και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο ετησίως  περί τους 1800 ασθενείς. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει δύο Γραμμικούς Επιταχυντές υψηλών ενεργειών και Σύστημα Βραχυθεραπείας Υψηλού Ρυθμού Δόσης με Ir-192 του οίκου VARIAN, Αξονικό Τομογράφο –…

Περισσότερα