Πνευμονολογικό Τμήμα

Πνευμονολογικό Τμήμα Κλινική Κλινική ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID ΑΠΟ ΤΟ 2020 Ιστορικό H Πνευμονολογική Κλινική άρχισε να λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1999 Δραστηριότητες Α. Εξωτερικά Ιατρεία Τακτικά  Εξωτερικό Ιατρεία Καθημερινά 9 πμ – 14 μμ. Διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση πνευμονοπαθειών, μετά από προγραμματισμένα ραντεβού ή παραπομπή. Επίσης διάγνωση παθήσεων…

Περισσότερα

Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα

Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Εργαστήριο Εργαστήριο   Το ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 1999 και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο ετησίως  περί τους 1800 ασθενείς. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει δύο Γραμμικούς Επιταχυντές υψηλών ενεργειών και Σύστημα Βραχυθεραπείας Υψηλού Ρυθμού Δόσης με Ir-192 του οίκου VARIAN, Αξονικό Τομογράφο – Εξομοιωτή Philips 16…

Περισσότερα