Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Θέμα: Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία  Στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου λειτουργεί Κέντρο Εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Καρδιολογία και έχει συσταθεί μία (1) οργανική θέση ιατρού για εξειδίκευση. Με την υπ’ αριθ. Γ4α/οικ.55795/5.10.2023 Απόφασης  του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 6287/τ. Β’/01.11.2023) καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση. Κατά…

Περισσότερα

Προκήρυξη 20045 – Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προκήρυξη 20045 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Προκηρύσσουμε την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία: 1. Μία (1) θέση ειδικότητας Αιματολογίας με βαθμό Επιμελητή Β’ για το Αιματολογικό Τμήμα. 2. Μία (1) θέση ειδικότητας Γαστρεντερολογίας με βαθμό…

Περισσότερα

Επικαιροποιημένες οδηγίες – διαδικασίες και μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού

Επικαιροποιημένες οδηγίες – διαδικασίες και μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού Σας ενημερώνουμε ότι από το Μάιο του 2023, ισχύουν οι νέες επικαιροποιημένες οδηγίες προστασίας κατά του κορωνοϊού, τις οποίες θα βρείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΙΟΣ 2023

Περισσότερα

Eξωτερικό Iατρείο κλινικής γενετικής

Από το 2022 η Μονάδα Γενετικής διαθέτει Εξωτερικό Ιατρείο Κλινικής Γενετικής το οποίο στελεχώνεται από Ιατρό με αναγνωρισμένη Ειδικότητα Ιατρικής Γενετικής. Στο Ιατρείο Κλινικής Γενετικής διενεργείται διαγνωστική προσέγγιση σε παιδιά και ενήλικες με πιθανή ή επιβεβαιωμένη γενετική διάγνωση. Πραγματοποιείται follow-up (τακτική παρακολούθηση) ατόμων με σπάνια γενετικά νοσήματα, σε συνεργασία με Κλινικές και Μονάδες του Νοσοκομείου.…

Περισσότερα

Αλληλούχιση νέας γενιάς

Από το 2022 η Μονάδα Γενετικής παρέχει, εκτός των άλλων, και υπηρεσίες αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing). Πρόκειται για νέα μεθοδολογία που έχει μεταβάλει τα δεδομένα στην επιστήμη της Ιατρικής Γενετικής την τελευταία 10ετία. Η συγκεκριμένη εξέταση επιτρέπει την ανάλυση χιλιάδων γονιδίων ταυτόχρονα, καθιστώντας τη διάγνωση των εξεταζόμενων ταχύτερη και πολύ πιο οικονομική. Η…

Περισσότερα

foit_exot

AΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η επισυναπτόμενη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρωθούν 15 ημέρες πριν την έναρξη και θα κατατεθούν στο Γραφείο Εκπαίδευσης συνοδευόμενα από: * Βεβαίωση σπουδών * Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής * Ιατρική γνωμάτευση που αναφέρεται στα επισυναπτόμενα (ανοσοποίηση εκπαιδευομένων) . * ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19…

Περισσότερα

iek

AΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ Το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί 10 ημέρες πριν την έναρξη και θα κατατεθεί στο Γραφείο Εκπαίδευσης συνοδευόμενο από: * Βεβαίωση σπουδών * Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής * ΑΜΚΑ * ΙΒΑΝ * Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ * ΑΦΜ *ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Οι συμβάσεις θα πρέπει να προσκομιστούν…

Περισσότερα

tei

AΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ Το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί 10 ημέρες πριν την έναρξη και θα κατατεθεί στο Γραφείο Εκπαίδευσης συνοδευόμενο από: * Βεβαίωση σπουδών * Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής * ΑΜΚΑ * ΙΒΑΝ * Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ * ΑΦΜ *ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Οι συμβάσεις θα πρέπει να προσκομιστούν…

Περισσότερα

aei

AΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ Η επισυναπτόμενη αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση  και το ατομικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθούν 20 ημέρες πριν την έναρξη και θα κατατεθούν στο Γραφείο Εκπαίδευσης συνοδευόμενα από: * Βεβαίωση σπουδών * Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής * ΑΜΚΑ * ΑΦΜ * ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19 Η΄ΝΟΣΗΣΗΣ (σε ισχύ)…

Περισσότερα

live

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ H εκδήλωση ξεκινά σε:

Περισσότερα