Ανοσολογικό Εργαστήριο

Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας πρωτολειτούργησε το 2000, υπό τη διεύθυνση της κας Αικ. Παυλίτου. Η οργάνωση και ανάπτυξή του έγινε με στόχο την εργαστηριακή υποστήριξη στα κύρια πεδία της βασικής Ανοσολογίας που έχουν κλινικές εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται συμβατικές και μοριακές μέθοδοι αλλά και πρωτοποριακές τεχνικές και μεθοδολογίες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των ανοσοδιαγνωστικών εξετάσεων στους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας .

Σήμερα λειτουργούν τα εξής τμήματα, με δυνατότητα μεγάλου αριθμού και είδους εξειδικευμένων προσδιορισμών :

 • Αυτοανοσίας
 • Ειδικών Πρωτεϊνών / Χυμικής Ανοσίας
 • HLA-Ιστοσυμβατότητας
 • Κυτταρομετρίας Ροής
 • Ορμονολογικό
 • Καρκινικών δεικτών
 • Επιπέδων φαρμάκων
 • Δεικτών αναιμίας
 • Ειδικών IgE (Αλλεργιογόνων)

Επιπλέον έχει στην αποκλειστική ευθύνη του τη λειτουργία του  τμήματος  εξωτερικών αιμοληψιών-πρωινών κι απογευματινών- ολόκληρου του Νοσοκομείου
Το εργαστήριο υπόκειται σε εξωτερικό πρόγραμμα ποιοτικής αξιολόγησης για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε όλα τα τμήματα, από αναγνωρισμένους φορείς εξωτερικού και εσωτερικού (UK-NEQAS,  EQAS,  Bio-Rad Laboratories, California, USA, ΕΣΕΑΠ) και είναι διαπιστευμένο κατά ISO 15189 για εξειδικευμένους προσδιορισμούς του τμήματος της Αυτοανοσίας που αφορούν ομάδες  αυτοαντισωμάτων για τη διάγνωση πομφολυγωδών νοσημάτων του δέρματος.

 • Εκπαιδευτικό/ Επιστημονικό έργο: Εκπαίδευση ιατρών, ειδικευομένων Ιατρικής Βιοπαθολογίας και ειδικών επιστημόνων στην εργαστηριακή Ανοσολογία.
 • Μαθήματα Εργαστηριακής Ανοσολογίας σε επιστημονικές εταιρείες, σε κλινικές του Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων.
 •  Εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων
 • Συμμετοχή του τμήματος σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, προεδρεία και σαν μέλη οργανωτικών /επιστημονικών επιτροπών αυτών. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Διακρίσεις: Βράβευση του εργαστηρίου, από το Νοσοκομείο, για την ανοδική του πορεία και την έμφαση στα υψηλά πρότυπα λειτουργίας.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι να παρέχει, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας καθώς επίσης εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

Ιατρικό Προσωπικό

030091

Αν Δ/ντης - Συντονιστής

Γιαννακού Αναστασία

Ιατρικό Προσωπικό

ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β
ΛΑΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β
ΜΠΑΝΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΛΕΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Μη Ιατρικό Προσωπικό

bessina

Υπεύθυνη Παραϊατρικού Ποσωπικού

Μπεσίνα Μαρία-Ελίνα

Μη Ιατρικό Προσωπικό

Ζιώγα Βασιλική-Παρασκευάστρια
Κανελλίδου Ελένη-Παρασκευάστρια
Κουλουρόπουλος Βασίλειος-(αναπληρωτής υπεύθυνος) Τεχνολόγος Ιατρ.Εργαστηρίων
Λεμονίδου Κυριακή-Παρασκευάστρια
Μαρκοπούλου Μαρία -Τεχνολόγος Ιατρ. εργαστηρίων
Μιραχτση Χρυσαυγή-Παρασκευάστρια
Σταυροπούλου Μαρία -Παρασκευάστρια

 • Επικοινωνία

  1ος Όροφος
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Αν. Δ/ντης - Συντονιστής
  Γιαννακού Αναστασία

  Υπ. Μη Ιατρικού Προσ.
  Μπεσίνα Μαρία-Ελίνα

  Τηλέφωνο
  2313 323287-92-81