ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ της Διοικήσεως του Νοσοκομείου σας  ενημερώνουμε ότι είναι αδύνατη η πρόσβαση στα δελτία καταγραφής ασθενών που εξετάστηκαν στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου κατά τις Γενικές Εφημερίες στις 06/12/2023 και 10/12/2023. Ο εν λόγω περιορισμός οφείλεται στην αδυναμία ανεύρεσης των δελτίων και σας διαβεβαιώνουμε ότι πραγματοποιούνται ενδελεχείς έρευνες από το Προσωπικό του Νοσοκομείου.

Στοιχεία επικοινωνίας Νοσοκομείου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: grampr@papageorgiou-hospital.gr