Αναισθησιολογικό Τμήμα

Κλινική

Ιστορικό

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα οργανώθηκε και άρχισε να λειτουργεί υπό την παρούσα Διεύθυνση από 01/01/2000, συγχρόνως με την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Η πρώτη αναισθησία χορηγήθηκε στις 07/01/2000 σε ασθενή της Β' Χειρουργικής Κλινικής για τοποθέτηση μηροϊγνυακού μοσχεύματος.
Ακολούθησε η λειτουργία των χειρουργείων και για τις άλλες Κλινικές, δηλαδή την Β' Ορθοπαιδική (13/01/2000), την Α' Χειρουργική (04/05/2000) και την Θωρακοχειρουργική Κλινική (23/05/2000). 
Η ΩΡΛ Κλινική άρχισε να λειτουργεί στα χειρουργεία στις 10/12/2001, ενώ το ίδιο έτος τέθηκαν σε λειτουργία τα Χειρουργεία του Τ.Ε.Π.   
Ακολούθησε η Νευροχειρουργική Κλινική από 11/09/2002, ενώ το 2003 έλαβε χώρα η εγκατάσταση των πρώτων Πανεπιστημιακών Κλινικών και λειτούργησε στα Χειρουργεία η Παν. Ορθοπαιδική Κλινική από 04/08/2003  και η Παν. Ουρολογική από 03/12/2003.  
Το επόμενο έτος 2004 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και άλλων Πανεπιστημιακών Κλινικών, δηλαδή της Παιδοχειρουργικής, της Οφθαλμολογικής, της Α' Χειρουργικής, της Πλαστικής Χειρουργικής και της Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής και η λειτουργία των Χειρουργείων απέκτησε τη μορφή που έχει σήμερα.

Οργάνωση

 • Οργάνωση των χώρων των χειρουργείων.
 • Εκπαίδευση Αναισθησιολόγων και Νοσηλευτών στον τρόπο λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Εκπόνηση και διανομή στους Νοσηλευτές εντύπου υλικού με κατευθυντήριες οδηγίες για την προετοιμασία του Αναισθησιολογικού εξοπλισμού.
 • Κοινοποίηση στις Χειρουργικές Κλινικές εντύπου οδηγιών, που αφορούν στην προετοιμασία των ασθενών για την αναισθησία.
 • Εκπόνηση και διανομή στους Αναισθησιολόγους εντύπου υλικού με κατευθυντήριες οδηγίες για την προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία.
 • Σύνταξη των εντύπων τεκμηρίωσης για τη λειτουργία του Τμήματος, μεταξύ των οποίων και το Έντυπο Καταγραφής Κρισίμων Συμβαμάτων για την δυνατότητα του ποιοτικού ελέγχου.
 • Ηλεκτρονική οργάνωση του αρχείου και η δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των περιστατικών.

Στόχοι

 • Σωστή προεγχειρητική προετοιμασία χωρίς αναβολές χειρουργείων και βραχεία προεγχειρητική νοσηλεία.
 • Κοινή γραμμή μεταξύ των αναισθησιολόγων στα θέματα της προετοιμασίας των ασθενών για το χειρουργείο.
 • Συνεχής ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση.
 • Συστηματική επιμόρφωση των Νοσηλευτών.
 • Επιστημονική επάρκεια όλων των αναισθησιολόγων για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών ανεξαρτήτως ειδικότητας, βαρύτητας και ηλικίας.

Χώροι Λειτουργίας - Υπηρεσίες - Εξοπλισμός

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα ασκεί τις δραστηριότητές του:

Α. Στο συγκρότημα των Κεντρικών Χειρουργείων στον 1ο όροφο (14 χειρουργικές αίθουσες).

Καλύπτει τις εξής Κλινικές:

Α' Χειρουργική
Β' Χειρουργική
Παν. Χειρουργική
Παιδοχειρουργική
Νευροχειρουργική
Καρδιοχειρουργική
Β' Ορθοπαιδική
Παν. Ορθοπαιδική
Πλαστική Χειρουργική
Ουρολογική
Οφθαλμολογική

Β. Στο χώρο των χειρουργείων της Α' Μαιευτικής / Γυναικολογικής Κλινικής στον 2ο όροφο
( 2 αίθουσες Γυναικολογικές, 
1 αίθουσα Καισαρικών, 
1 αίθουσα μικροεπεμβάσεων, 
1 αίθουσα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
4 αίθουσες τοκετών 
1 αίθουσα ανάνηψης  - 4 κλίνες )

Γ. Στο χώρο των Χειρουργείων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (2 αίθουσες Χειρουργείων).

Δ. Σημαντικός τομέας δραστηριότητας του Αναισθησιολογικού Τμήματος είναι η λειτουργία Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας, για τους χειρουργημένους ασθενείς, δυναμικότητας 12 κλινών.
Η ΜΜΑΦ λειτουργεί σε 24ωρη βάση και νοσηλεύει ασθενείς αμέσως μετά το χειρουργείο και για χρονικό διάστημα από 1 έως 24 και μερικές φορές 48 ώρες, όταν η ΜΕΘ αδυνατεί να τους νοσηλεύσει.
Ακόμη στη ΜΜΑΦ διενεργούνται από τους Αναισθησιολόγους και οι καθετηριασμοί κεντρικών φλεβών των άλλων Κλινικών (πλην της Νεφρολογικής) για ανάγκες χορήγησης παρεντερικής διατροφής, χημειοθεραπείας κ.ά.

Ε. Άλλος σημαντικός τομέας είναι οι εξωχειρουργικές δραστηριότητες, όπως χορήγηση αναισθησίας σε διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις, ενδοσκοπικές διαγνωστικές επεμβάσεις και περιστατικά ακτινοθεραπείας.

ΣΤ. Επίσης καλύπτει τις επείγουσες καταστάσεις καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στις Κλινικές του Νοσοκομείου, στο ΤΕΠ και συμμετέχει στη διακομιδή βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων ασθενών.

Ζ. Τομέας εξαιρετικά πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδομένα είναι η οργανωμένη λειτουργία από το Αναισθησιολογικό Τμήμα της Ημερήσιας νοσηλείαςΟρθοπαιδικών, Παιδοχειρουργικών και άλλων περιστατικών, που χειρουργούνται με Γενική ή Περιοχική αναισθησία και αναχωρούν αυθημερόν από το Νοσοκομείο.

Η.  Στα πλαίσια της προετοιμασίας των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας λειτουργεί Εξωτερικό Αναισθησιολογικό Ιατρείο κάθε Δευτέρα πρωί και Τετάρτη απόγευμα.

Θ.  Στις δραστηριότητες του Αναισθησιολογικού Τμήματος  ανήκει και η αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Ι. Το Αναισθησιολογικό Τμήμα ολοκλήρωσε την οργάνωση του Πειραματικού Χειρουργείου του Νοσοκομείου, στη λειτουργία του οποίου συμβάλλει για ερευνητικούς σκοπούς.

Ιατρικό Προσωπικό

030110

Αν. Δ/ντρια-Συντονίστρια

Γκουτζιομήτρου Ευαγγελία

Ιατρικό Προσωπικό

ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΖΩΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΚΟΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΟΥΒΑΝΤΖΗ ΑΓΑΠΗ - Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΡΙΜΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ ΕΥΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΤΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΑΝΕΤΣΚΙ ΜΠΟΖΙΝΤΑΡΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

040079 - Αντίγραφο

Προϊσταμένη Νοσηλέυτρια

Κοινοβιάρχου Ευγενία

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝ/ΣΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ - ΜΑΙΑ
ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ ΛΕΟΝΤΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΘΗ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΥΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΤΣΑΝΑΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΖΗΡΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΠΟΓΚΟΣΙΑΝ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΠΛΙΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΠΑΣΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΙΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΠΑΝΤΟΥΣΗ ΑΝΝΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 • Επικοινωνία

  1ος όροφος 
  6όροφο κτίριο
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Αν. Δ/ντης - Συντονιστής
  Γκουτζιομήτρου Ευαγγελία

  Προϊστάμενος Νοσηλευτής
  Σίμογλου Στυλιανή

  Tηλέφωνο
  2313 323440