Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα

Εργαστήριο

 

Το ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 1999 και εξυπηρετεί κατά μέσο όρο ετησίως  περί τους 1800 ασθενείς.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει δύο Γραμμικούς Επιταχυντές υψηλών ενεργειών και Σύστημα Βραχυθεραπείας Υψηλού Ρυθμού Δόσης με Ir-192 του οίκου VARIAN, Αξονικό Τομογράφο – Εξομοιωτή Philips 16 τομών, Συστήματα Σχεδιασμού Θεραπείας VARIAN καθώς και συστήματα δοσιμετρίας και ποιοτικού ελέγχου.

Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα στελεχώνεται από πέντε Ιατρούς Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους, δύο εκ των οποίων επικουρικοί, τρεις Ακτινοφυσικούς, εννέα Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας και μια Νοσηλεύτρια.

Στο ΤΜΗΜΑ εκτελείται μεγάλος αριθμός θεραπευτικών εφαρμογών Εξωτερικής Ακτινοθεραπείας, όπως: Εγκεφάλου, Κεφαλής- Τραχήλου, Μαστού, Πνεύμονα, Γαστρεντερικού Συστήματος, Γυναικολογικού Συστήματος, Ουροποιητικού Συστήματος, Λεμφωμάτων, Σαρκωμάτων , μαλακών μορίων, Όγκων οστών, Δέρματος Μεταστατικών, Καλοήθων παθήσεων (Αδενωμάτων υπόφυσης, Νόσος Peyronie) κ.α., καθώς και  Βραχυθεραπεία Υψηλού Ρυθμού Δόσης παθήσεων γυναικολογικού συστήματος.

 

Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα είναι η πρώτη δημόσια μονάδα στην ελληνική επικράτεια, που μετά την εγκατάσταση του γραμμικού επιταχυντή DHX Silhouette VARIAN, εισήγαγε τον  Μάρτιο του 2015 την πλέον σύγχρονη τεχνική της περιστρεφόμενης ακτινοθεραπείας με ογκομετρικά διαμορφούμενη ένταση VMAT  (Volumetric Modulated Arc Therapy) σε πολλές παθήσεις και κυρίως σε αυτές του προστάτη και κεφαλής-τραχήλου.

Μέχρι και το 2017 περισσότεροι από 800 ασθενείς υποβλήθηκαν στην τεχνική αυτή με μεγάλη επιτυχία.

Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι ένα από τα δύο στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρειο Ελλάδα που εφαρμόζει σε συνεργασία κυρίως την Αιματολογική Κλινική του Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ την Ολοσωματική Ακτινοβόληση (Total Body Irradiation, TBI), προπαρασκευαστική μεταμόσχευσης αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων.

 • Επικοινωνία

  Ισόγειο
  Προέκταση
  (Χάρτης Νοσοκομείου)

  Αν. Δ/ντης - Συντονιστής
  Γιαννουζάκος Βασίλειος

  Υπ. Παραϊατρκού Προσωπικού
  Αλημάνδρα Βαΐτσα

  Τηλέφωνο
  2313 323419