Αλληλούχιση νέας γενιάς

Αλληλούχιση νέας γενιάς (Next Generation Sequencing) Από το 2022 η Μονάδα Γενετικής παρέχει, εκτός των άλλων, και υπηρεσίες αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing). Πρόκειται για νέα μεθοδολογία που έχει μεταβάλει τα δεδομένα στην επιστήμη της Ιατρικής Γενετικής την τελευταία 10ετία. Η συγκεκριμένη εξέταση επιτρέπει την ανάλυση χιλιάδων γονιδίων ταυτόχρονα, καθιστώντας τη διάγνωση των εξεταζόμενων…

Περισσότερα