Οδοντιατρικό Τμήμα Τμήμα Τμήμα   Ιστορικό Το οδοντιατρικό τμήμα του Γ.Π.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ άρχισε να λειτουργεί το έτος 2000. Δραστηριότητες Tο οδοντιατρικό τμήμα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων στην Α’ στάση, κατόπιν ραντεβού. Εκτελεί περίπου 3.500 οδοντιατρικές πράξεις το χρόνο. Οι εργασίες που εκτελούνται: είναι πρόληψη σε παιδιά μέχρι 14ετών οδοντοθεραπεία…

Περισσότερα

Πνευμονολογικό Τμήμα Κλινική Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Κλινική   Ιστορικό Το Πνευμονολογικό Τμήμα άρχισε να λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1999 Στόχοι – Προοπτικές Στο νέο κανονισμό λειτουργίας πρόβλεψη ίδρυσης και λειτουργίας Πνευμονολογικής Κλινικής 17 κλινών με Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 4 κλινών και Εργαστήριο Ύπνου   Δραστηριότητες Α. Εξωτερικά Ιατρεία Τακτικά  Εξωτερικό Ιατρεία Καθημερινά 9…

Περισσότερα