Ερευνητικό Έργο

Ερευνητικό Έργο

 

Γενικά

Το ερευνητικό έργο αποτελεί βασική δραστηριότητα της Νευρολογικής Κλινικής. Οι ειδικοί και οι ειδικευόμενοι διοργανώνουν και συμμετέχουν σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες. Σκοπός είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας.

Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών

Αριθμός μελετών (5χρόνια)

Οι ειδικοί της κλινικής με κύριο υπεύθυνο τον Συντονιστή Διευθυντή διεξάγουν διάφορες ερευνητικές μελέτες σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα μετά από έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Οι ερευνητικές μελέτες απαιτούν και προάγουν την συνεργασία μεταξύ μελών της κλινικής, καθώς επίσης μεταξύ άλλων κλινικών του Νοσοκομείου, ελληνικών  πανεπιστημίων  και πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων

Η Νευρολογική Κλινική οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης αλλά και την ενημέρωση του κοινού.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000