Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Ιατρών στη Νευρολογία

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Ιατρών στη Νευρολογία

 

Η εκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας Νευρολογίας διαρκεί 5 χρόνια. Περιλαμβάνει 45 μήνες εκπαίδευσης στη Νευρολογία, 9 μήνες στην Παθολογία και 6 μήνες στην Ψυχιατρική.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων στη Νευρολογία περιλαμβάνει:

1) Κλινική άσκηση στους θαλάμους.

Η συνολική διάρκεια της άσκησης είναι 33 μήνες. Κατά την περίοδο αυτή οι ειδικευόμενοι με την επίβλεψη ενός ειδικού εκπαιδεύονται στην κλινική νευρολογία. Οι ώρες απασχόλησης στην κλινική είναι από 08.00 - 15.00.

2) Εργαστηριακή άσκηση.

Η συνολική διάρκεια είναι 6 μήνες και περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην Νευροφυσιολογία - Ηλεκτροεγκεφαλογραφία.

3) Εκπαίδευση στα εξωτερικά ιατρεία.

Η διάρκεια της είναι 3 μήνες, με σκοπό την εκπαίδευση στη διαχείριση ασθενών με συγκεκριμένα νοσήματα.

4) Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα νευροανοσολογικά, νευροαπεικονιστικά και νευροχημικά εργαστήρια.

Η συνολική διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης είναι 2 μήνες

5) Εκπαίδευση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαρκεί 1 μήνα και σκοπό έχει την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση και διαχείριση ασθενών με βαριά νευρολογικά νοσήματα ή ασθενών με άλλες παθολογικές καταστάσεις που παρουσιάζουν ποικίλες νευρολογικές επιπλοκές.

6) Στο πλαίσιο του χρόνου της ειδικότητας οι ειδικευόμενοι παρακολουθούν διεθνή και ελληνικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, όπου και συμμετέχουν με εργασίες.

Διασυνδετική - συμβουλευτική νευρολογία

Νευρολογική εκτίμηση και αντιμετώπιση ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται στις διάφορες κλινικές του νοσοκομείου και παρουσιάζουν νευρολογικά προβλήματα

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000