Λειτουργία Ειδικών Εξωτερικών Ιατρείων

Λειτουργία Ειδικών Εξωτερικών Ιατρείων

 

Ιατρείο Κεφαλαλγίας

Υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Νευρολογίας Δρ Ρούντολφ Γιόμπστ

To Ιατρείο κεφαλαλγίας πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 9.00-11.00.

Η κεφαλαλγία είναι το πιο κοινό σύμπτωμα στην παθολογία και μπορεί να αποτελεί το 40% όλων των παραπομπών. Με μια συντηρητική εκτίμηση, υπολογίζεται ότι το 10% του πληθυσμού υποφέρει από ημικρανία που είναι η πιο συχνή αιτία έντονης υποτροπιάζουσας κεφαλαλγίας. Στο ιατρείο κεφαλαλγίας παρακολουθούνται και διερευνώνται ασθενείς με διάφορες μορφές κεφαλαλγίας, όπως η ημικρανία, κεφαλαλγία τάσης, αθροιστική κεφαλαλγία, κροταφική αρτηρίτιδα, μετατραυματική κεφαλαλγία, διάφορες μορφές προσωπαλγίας κ.α.

Ιατρείο Νευρογενετικής

Υπεύθυνη είναι η Επιμλήτρια Β΄ Δρ Ξηρομερήσιου Γεωργία

Το Ιατρείο Νευρογενετικής πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 13.00-15.00

Στη νευρολογία παρουσιάζονται πολλά νοσήματα τα οποία έχουν γενετική βάση, είναι δηλαδή κληρονομικά. Παραδείγματα τέτοιων νοσημάτων είναι η νόσος Huntington, διάφορες κληρονομικές πολυνευροπάθειες και διάφορες μυοπάθειες. Γενικά ο κατάλογος  των νοσημάτων είναι μακρύς και διαρκώς επεκτείνεται λόγω των σύγχρονων ανακαλύψεων στον τομέα αυτό.

Στο Ιατρείο Νευρογενετικής παρέχεται δυνατότητα διάγνωσης αυτών των νοσημάτων, γενετικής συμβουλής στα άτομα αυτά όσο αφορά τη διάγνωσή τους, την πιθανότητα μεταβίβασης της κληρονομικής διαταραχής στα παιδιά τους και τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη επιστήμη για την αποφυγή αυτού. Επίσης λόγω της συνεργασίας της Νευρολογικής Κλινικής με ερευνητικά κέντρα Νευρογενετικής του Εξωτερικού παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης δύσκολων περιπτώσεων με σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους

Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Νευρολογίας Δρ Κούτλας Ευάγγελος

Το ιατρείο Πολλαπλής σκλήρυνσης πραγματοποιείται   κάθε Τρίτη 9.00-14.00

Η πολλαπλή σκλήρυνση αποτελεί μία απομυελινωτική νόσο του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, αυτοάνοσης  αιτιολογίας με πορεία κατά ώσεις ή με χρόνια προϊούσα πορεία. Η διαχείριση της πολλαπλής σκλήρυνσης αποτελεί μια πρόκληση για τον σύγχρονο νευρολόγο λόγω της πολυπλοκότητας των συμπτωμάτων, της πορείας της νόσου, της διαφορικής διάγνωσης που επιβάλλεται να γίνει από διάφορα άλλα νοσήματα και της θεραπευτικής προσέγγισης.

Το Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών στην Βόρεια Ελλάδα.

Ιατρείο Νευροανοσολογίας

Υπεύθυνη είναι η Διευθύντρια Νευρολογίας Δρ Δερετζή Γεωργία

Το Ιατρείο Νευροανοσολογίας πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 9.00-14.00.

Το Ιατρείο Νευροανοσολογίας διαχειρίζεται και εκτιμά κατά κύρια βάση ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Επίσης εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται ασθενείς με ποικίλα άλλα ανοσολογικά νοσήματα που προσβάλουν το Νευρικό σύστημα όπως αυτοάνοσες εγκεφαλοπάθειες, αυτοάνοσες πολυνευροπάθειες, μυασθένεια, συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα που προσβάλουν και το νευρικό σύστημα καθώς επίσης και παρανεοπλασματικά νοσήματα και αγγειίτιδες του ΚΝΣ.

 Ιατρείο Αγγειακών Εγκεφαλικών επεισοδίων

Υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Νευρολογίας Δρ Ρούντολφ Γιόμπστ

Το ιατρείο των Αγγειακών εγκεφαλικών Επεισοδίων πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 9.00-13.00.

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι επείγοντα ιατρικά περιστατικά με θνητότητα υψηλότερη ακόμη και από τις περισσότερες μορφές καρκίνου. Αποτελούν την τρίτη κατά σειρά αιτία θανάτου και ταυτόχρονα την πιο συχνή αιτία μόνιμης αναπηρίας. Τα αίτια είναι πολλά και διακρίνονται σε  συγγενή, όπως τα αρτηριακά ανευρύσματα  και σε επίκτητα όπως η αθηροσκλήρυνση.

Στο ιατρείο των ΑΕΕ παρακολουθούνται ασθενείς που έχουν υποστεί ΑΕΕ κατά το παρελθόν, εφαρμόζεται αποτελεσματική δευτερογενής πρόληψη και ελέγχονται οι παράγοντες κινδύνου που οδήγησαν στην εμφάνιση ενός ΑΕΕ. Αντιμετωπίζονται επίσης συνέπειες των ΑΕΕ, όπως της σπαστικότητας άνω άκρων με εφαρμογή έγχυσης αλλαντικής τοξίνης.

Ιατρείο Νόσου Πάρκινσον και Κινητικών Διαταραχών

Υπεύθυνη είναι η Επιμελήτρια Β΄ Δρ Ξηρομερήσιου Γεωργία

Το ιατρείο Νόσου Πάρκινσον και Κινητικών Διαταραχών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη  8.00-11.00 και 13.00-15.00.

Οι κινητικές διαταραχές αποτελούν έναν βασικό τομέα της Νευρολογίας. Η νόσος Πάρκινσον αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κινητικής διαταραχής και προσβάλλει περίπου 1 στα 100 άτομα παγκοσμίως. Στο ιατρείο κινητικών διαταραχών υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης και εκτίμησης όλων αυτών των κύριων αλλά και σπάνιων κινητικών διαταραχών, όπως νόσος Πάρκινσον, άλλα παρκινσονικά σύνδρομα, δυστονίες, αταξίες. Παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής εξειδικευμένης γνώσης για προχωρημένες μορφές της νόσου με πιο παρεμβατικές μεθόδους. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αντιμετώπισης δυστονιών και σπαστικότητας  με όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η έγχυση βοτουλινικής τοξίνης.

Ιατρείο  Άνοιας

Υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Νευρολογίας Δρ Φιτσιώρης Ξενοφών

Το Ιατρείο Άνοιας πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 9.00-13.00

Οι άνοιες αποτελούν σύμφωνα με μελέτες την σύγχρονη μάστιγα των ανεπτυγμένων χωρών, λόγω κυρίως της αύξησης του μέσου όρου ζωής των σύγχρονων ανθρώπων. Χαρακτηρίζονται από έναν προοδευτικό εκφυλισμό και απώλεια των διανοητικών ικανοτήτων του ατόμου. Οι ασθενείς με άνοια παρουσιάζουν προβλήματα της μνήμης, της σκέψης, της αντίληψης, του προσανατολισμού, των γνωστικών λειτουργιών τους.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές άνοιας και η καθεμία έχει τις δικές της αιτίες. Στο ιατρείο άνοιας παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης όλων αυτών των αιτιών και αντιμετώπισης ανάλογα με την περίπτωση. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διερεύνησης και παρακολούθησης με έναν πλήρη νευροψυχολογικό έλεγχο με τη βοήθεια ψυχολόγων.

Ιατρείο Επιληψίας

Υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Νευρολογίας Δρ Φιτσιώρης Ξενοφών

Το Ιατρείο της Επιληψίας πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 9.00-11.00

Οι επιληψίεςείναι ένα σύνολο διαταραχών με κοινό σημείο τους επαναλαμβανόμενους παροξυσμούς με αιφνίδια, υπέρμετρη και ανώμαλη εκφόρτιση εγκεφαλικών νευρώνων. Ο επιπολασμός των ασθενών, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού με ενεργό επιληψία υπολογίζεται σε 0.5 έως 1%. Πρόκειται επομένως για μια συχνή νευρολογική διαταραχή με ποικίλα αίτια που αποτελεί σημαντικό τμήμα της Νευρολογίας.

Ασθενείς με επιληψία διερευνώνται, παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται σε αυτό το ιατρείο.

Ιατρείο Κλινικής Νευροφυσιολογίας

Υπεύθυνος είναι ο Επιμελητής Β΄ Τυχάλας Αθανάσιος

Το Ιατρείο Κλινικής Νευροφυσιολογίας πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 9.00-12.00.

Στο ιατρείο αυτό εξετάζονται και παρακολουθούνται ασθενείς, οι οποίοι παραπέμπονται από τα υπόλοιπα νευρολογικά εξωτερικά ιατρεία είτε από εξωτερικά ιατρεία άλλων ειδικοτήτων (κυρίως ορθοπαιδικά, νευροχειρουργικά, διαβητολογικά, ρευματολογικά και ουρολογικά), προκειμένου να διερευνηθούν διεξοδικά για μια πλειάδα καταστάσεων, οι οποίες άπτονται του νευρομυϊκού συστήματος. Αιμωδίες, άλγη, παραλύσεις, μυϊκές ατροφίες, διαταραχές κατάποσης και ομιλίας, ορθοκυστικές ή οπτικές διαταραχές, αυξημένες τιμές μυϊκών ενζύμων, μπορεί να οφείλονται σε καταστάσεις όπως κακώσεις νεύρων, παγιδευτικές νευροπάθειες, πολυνευροπάθειες, ριζίτιδες, μυελοπάθειες, μυοπάθειες, απομυελινωτικές νόσοι και νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές και δυνατότητες που παρέχει η νευροφυσιολογία.

Ιατρείο Γενικής Νευρολογίας

Υπεύθυνος είναι ο Επιμελητής Β΄ Τυχάλας Αθανάσιος

Το Ιατρείο Γενικής Νευρολογίας πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 8:30-11:00.

Πρόκειται για το Ιατρείο στο οποίο έχει ανατεθεί μια πολυσχιδής αποστολή, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσες ανάγκες δεν καλύπτονται από τα Ειδικά Νευρολογικά Ιατρεία. Μεταξύ των καθηκόντων που επιτελεί περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1)  Η αρχική εκτίμηση και διερεύνηση ασθενών, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτωματολογία και σημειολογία που πιθανολογεί την ύπαρξη υποκείμενου νευρολογικού νοσήματος. Οι ασθενείς αυτοί αποτελούν τον κύριο όγκο των ασθενών του Γενικού Νευρολογικού Ιατρείου. Χάρη στην αγαστή συνεργασία μεταξύ των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων της Νευρολογικής Κλινικής, υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής των εν λόγω ασθενών στο αρμόδιο Ειδικό Νευρολογικό Ιατρείο, είτε προκειμένου να παρακολουθηθούν σε αυτό μετά την οριστική διάγνωση είτε για να ολοκληρωθεί η διερεύνησή τους.

2) Η επανεκτίμηση της πλειοψηφίας των ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στη Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», μετά το εξιτήριό τους.

3) Η παρακολούθηση όσων νευρολογικών ασθενών δεν κατανέμονται στα Ειδικά Νευρολογικά Ιατρεία.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000