Ιατρική Γνωμάτευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

Αυτοπροσώπως

Ο ασθενής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου (ισόγειο 231332 3130). Η αίτηση στη συνέχεια αφού πρωτοκολληθεί αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οικεία Κλινική για να διεκπεραιωθεί.

Αίτηση μπορεί να καταθέσει και εξουσιοδοτημένο από τον ασθενή πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία ή ΚΕΠ κ.α.) και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς ο λόγος έκδοσής της.

Την ιατρική γνωμάτευση παραλαμβάνει από το Τμήμα του Πρωτοκόλλου ο ίδιος ο ασθενής ή το εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο.

Ηλεκτρονικά

Αίτηση για ιατρική γνωμάτευση μπορεί να κατατεθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gnpap.gr. Ο ασθενής υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομικού Τμήματος βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Την ιατρική γνωμάτευση παραλαμβάνει από το Τμήμα του Πρωτοκόλλου ο ίδιος ο ασθενής ή το εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο.

Μέσω ΚΕΠ

Εναλλακτικά αίτηση μπορεί να κατατεθεί και μέσω ΚΕΠ οπότε και η παραλαβή της γνωμάτευσης θα γίνει από τα ΚΕΠ.

Η ιατρική γνωμάτευση σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποσταλεί και με courier με χρέωση του ασθενούς και εφόσον το έχει επισημάνει ο ίδιος στην αίτησή του. Παραδίδονται από την ιδιωτική ταχυδρομική εταιρία στον ίδιο τον ασθενή ή στο εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο.

 

 

 

 

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000