Σεμινάρια

Σεμινάρια Ακτινοφυσικής

 

Μπορείτε να κάνετε λήψη των σεμιναρίων του τμήματος Ιατρικής Φυσικής και Ακτινοφυσικής πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο

Σεμινάριο Ακτινοπροστασίας για Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Παρασκευαστές Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000