Συνεργασίες

Ακαδημαϊκά Κέντρα

 • MayoClinic, Rochester, Minnesota, USA (αφορά στην αναζήτηση γενετικών τόπων σε χρωμοσώματα, που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού)
 • MDAnderson, Houston, Texas, USA(αφορά σε συνεργασία για τον καρκίνο του μαστού, στα πλαίσια Διεθνούς Ακαδημαϊκού προγράμματος)
 • YaleUniversitySchoolofMedicine, NewHaven, Connecticut, USA(Αφορά σε συνεργασίες μεταφραστικής έρευνας στον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου)
 • Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA (αφορά σε συνεργασία στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου)
 • BaylorCollegeofMedicine, Houston, Texas, USA(αφορά σε συνεργασία για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού)

 

 

 

Συνεργασίες με Διεθνείς Ερευνητικές Ομάδες

 • BreastInternationalGroup, BIG(αφορά σε συνεργασία για τον σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ή μελέτες μεταφραστικής έρευνας σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού)
 • EuropeanThoracicOncologyPlatform, ETOP (αφορά σε συνεργασία για τον σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ή μελέτες μεταφραστικής έρευνας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα)
 • EuropeanNetworkofGynaecologicalOncologicalTrialGroups, ENGOT (αφορά σε συνεργασία για τον σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ή μελέτες μεταφραστικής έρευνας σε ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο)

 

Συνεργασίες με Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

 • Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος (αφορά σε συνεργασία για την ανεύρεση γενοτυπικών μεταλλάξεων που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη συνδρόμων κληρονομικού καρκίνου)
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αφορά σε συνεργασία για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού στα πλαίσια του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ»).

 

Συνεργασία με τη Βιομηχανία

 • RosettaGenomics, Israel(αφορά σε μια ερευνητική εργασία για επιβεβαίωση γονιδιακής υπογραφής που έχει εφευρεθεί από την Εταιρία Rosetta σε ασθενείς με καρκίνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας).
 • Hoffmann-LaRoche, Basel, Switzerland(αφορά σε μια ερευνητική προσπάθεια ανακάλυψης βιοδεικτών με προβλεπτική σημασία για ασθενείς με προχωρημένο κολοορθικό καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία με μπεβασιζουμάμπη).
 • SiemensHealthcareDiagnostics, Tarrytown, NY (2005-2010) (μακρόχρονη συνεργασία που αφορούσε στην ανακάλυψη διαγνωστικών δεικτών με εφαρμογή στον καρκίνο του μαστού)
 • STRATIFYERMolecularPathology, Cologne, Germany (αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας με την Siemens  και αφορά στον καρκίνο του μαστού και τον κολοορθικό καρκίνο)

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000