Κλινικές Μελέτες - Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Κλινικές μελέτες

Κατά την περίοδο 2004-2012 διακινήθηκαν μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ΑΠΘ ερευνητικά κονδύλια από δωρεές και από συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες. Τα κονδύλια αυτά διατέθηκαν για την μισθοδοσία των επιστημονικών συνεργατών και του προσωπικού του Εργαστηρίου Μοριακής Ογκολογίας, ΑΠΘ,  για την αγορά μηχανημάτων και αναλωσίμων.

 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Εξ ονόματος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου ο Διευθυντής της Κλινικής είναι εφευρέτης δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αφορούν στη μελέτη γονιδίων με προγνωστική σημασία στον καρκίνο του μαστού.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000