Κλινικό Έργο

Κλινικό έργο

Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την εργαστηριακή, παρακλινική διερεύνηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση με σύγχρονες, διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική και στις Μονάδες της, ή σε άλλες Κλινικές και Μονάδες του Νοσοκομείου, καθώς και των εξωτερικών ασθενών που προσέρχονται ή παραπέμπονται και παρακολουθούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής.

Ο Διευθυντής, τα μέλη ΔΕΠ και οι Επιμελητές Ιατροί της Κλινικής, συνοδευόμενοι από τους Ειδικευόμενους Ιατρούς επισκέπτονται τους ασθενείς στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και στη Νοσηλευτική Μονάδα της Κλινικής για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή θεραπείας ή αντιμετώπιση ανεπιθύμητων παρενεργειών από τη χημειοθεραπεία ή τη νόσο. Στις επισκέψεις αυτές, που διενεργούνται υπό την εποπτεία του Διευθυντού της Κλινικής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του 2012 στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας πραγματοποιήθηκαν 18.266  επισκέψεις ασθενών που αφορούσαν θεραπείες, επισκέψεις για πρώτη εκτίμηση ή για έλεγχο της πορείας της νόσου.

Στη Νοσηλευτική Μονάδα της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας διενεργήθηκαν 1.844 εισαγωγές ασθενών, από τις οποίες οι 820 για θεραπεία ενώ οι 1.024 για έρευνα ή αντιμετώπιση των επιπλοκών της θεραπείας ή της νόσου.

Στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείαςπου λειτουργεί κάθε εργάσιμη μέρα (7.00 π.μ.- 6.00 μ.μ.) συνολικά προσήλθαν 2.385 ασθενείς. Από αυτούς οι 1.359 είναι νέοι ασθενείς θεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι 1.026 ασθενείς, για τους οποίους υπάρχει ήδη ιατρικός φάκελος στην Κλινική, οι 730 προσήλθαν στα πλαίσια του ελέγχου ή για να συνεχίσουν την θεραπεία τους, ενώ οι υπόλοιποι 296 για να υποβληθούν εκ νέου σε θεραπεία. Κατά τη διάρκεια του 2012 στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας διενεργήθηκαν 12.659 συνεδρίες θεραπείας και 3.763 έλεγχοι.

Η πληρότητα της Κλινικής κατά το 2012 έφτασε το 141% και της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας το 195%.

Η κατανομή των νέων ασθενών κατά το 2012 ανά ιστολογικό τύπο του πρωτοπαθούς όγκου φαίνεται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1.  Ο τύπος του νεοπλάσματος των νέων ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας κατά το έτος 2012

Ιστολογικός Τύπος

Άνδρες

Γυναίκες

Συνολικός Αριθμός

Καρκίνος μαστού

3

255

258

Καρκίνος παχέος

118

106

224

Καρκίνος πνεύμονα  (μη μικροκυτταρικός)

119

29

147

Καρκίνος κεφαλής-τραχήλου

70

19

89

Καρκίνος στομάχου

58

18

76

Καρκίνος προστάτου

57

-

57

Καρκίνος ωοθηκών

-

53

53

Όγκοι Κ.Ν.Σ

26

22

48

Καρκίνος ενδομητρίου

-

48

48

Καρκίνος παγκρέατος

23

23

46

Καρκίνος ουροδόχου κύστεως-ουροθηλίου

33

10

43

Σάρκωμα μαλακών μορίων

24

17

41

Μελάνωμα

20

14

34

Καρκίνος νεφρού

21

6

27

Καρκίνος πνεύμονα (μικροκυτταρικό)

24

3

27

Καρκίνος τραχήλου μήτρας

-

26

26

Καρκίνος όρχεος

19

-

19

Νευροενδοκρινείς όγκοι

9

7

16

Καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας

7

8

15

Καρκίνος χοληφόρων

4

7

11

Καρκίνος δέρματος

9

2

11

Καρκίνος έξω γεννητικών οργάνων (πέους/αιδίου)

2

6

8

Στρωματικός Όγκος του Πεπτικού

3

5

8

Καρκίνος οισοφάγου

7

-

7

Καρκίνος ήπατος

5

1

6

Λέμφωμα

4

1

5

Όγκοι εκ γεννητικών οργάνων( σε γυναίκες, κόλπου/ λυκιθυκικού ασκού)

-

3

3

Μεσοθηλίωμα

2

-

2

Άλλα

2

1

4

Σύνολο

670

689

1.359

 

Ο συνολικός αριθμός νέων ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ κατά την περίοδο 2004 -2012 είναι 8.494 (Γράφημα 1).

Γράφημα 1. Αριθμός νέων ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ κατά την περίοδο 2004 -2012

 

 

Ο αριθμός των εισαγωγών που διενεργήθηκαν στη Νοσηλευτική Μονάδα κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2004 – Δεκεμβρίου 2012 είναι  8.413 (Γράφημα 2).

 

Γράφημα 2. Αριθμός εισαγωγών που διενεργήθηκαν στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ κατά την περίοδο 2004 -2012

 

 

Την ίδια χρονική περίοδο ο αριθμός συνεδριών χημειοθεραπείας που διενεργήθηκαν στην Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας έφτασε τις  86.193 (Γράφημα 3).

 

Γράφημα 3. Αριθμός συνεδριών χημειοθεραπείας που διενεργήθηκαν στην Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας, ΑΠΘ κατά την περίοδο 2004 -2012.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000