Οικολογική Συνείδηση

Οικολογική Συνείδηση

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ευαισθητοποιημένο οικολογικά, ενισχύει και προωθεί την Οικολογική του Ευαισθησία, εφαρμόζοντας πολιτικές που αφορούν τους παρακάτω άξονες:

 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Βιοκλιματικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Στόχος είναι, πέρα από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, να περιοριστεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να ενισχυθεί η οικολογική συνείδηση των εργαζόμενων και των εισερχόμενων πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες που έχουν ως βάση το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων αποτελούν προϊόν συνεργασίας των Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Διοικητικής Διεύθυνσης με τα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις οικολογικής ευαισθησίας του Γ.Ν.Παπαγεωργίου,

 

  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πρωτεύων στόχος του Νοσοκομείου μας είναι η πρόληψη στην παραγωγή αποβλήτων. Η πρόληψη επιτυγχάνεται με μεθόδους, όπως:

 • Ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων
 • Σύστημα FIFO στους αποθηκευτικούς χώρους
 • Δημιουργία εσωτερικού δικτύου Intranet, με σκοπό τη μείωση έντυπης επικοινωνίας
 • Επιλογή εκτύπωσης διπλής όψης, αποφυγή έγχρωμων και άσκοπων εκτυπώσεων

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Νοσοκομείο μας, τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες και συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες και τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, προκειμένου να αξιοποιηθούν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, που παράγονται από τις δραστηριότητές του.

Ανακύκλωση

Χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό
ανακυκλώνονται. Το Γ.Ν.Παπαγεωργίου είναι συμβεβλημένο για το σκοπό αυτό με αδειοδοτημένες εταιρείες.

ΧΑΡΤΙ
Παράγεται από όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Συλλέγεται σε
σακούλες χρώματος μπλε οι οποίες προσαρμόζονται σε κάδους
πλαστικούς, ανοικτού τύπου, βαριάς κατασκευής, χρώματος μπλε.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Παράγεται από όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
Συλλέγεται σε σακούλες χρώματος λευκού οι οποίες προσαρμόζονται σε κάδους
πλαστικούς, ανοικτού τύπου, βαριάς κατασκευής, χρώματος ανοικτού γκρι

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Παράγονται κυρίως από το κυλικείο και
από το εστιατόριο του Νοσοκομείου.

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Παράγονται από τα μαγειρεία του Νοσοκομείου

Εναλλακτική Διαχείριση Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων


Τα αστικά στερεά απόβλητα στη σύγχρονη κοινωνία έχουν «εμπλουτιστεί» με νέα ρεύματα ειδικών αποβλήτων που απαιτούν ξεχωριστή, εναλλακτική, διαχείριση για να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με επικίνδυνα υλικά και ουσίες που εμπεριέχονται σε αυτά. Το Νοσοκομείο μας συνεργάζεται με εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων:

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

Κομποστοποίηση

Στο Νοσοκομείο μας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια κομποστοποίησης των προϊόντων κοπής από τον περιβάλλοντα χώρο (κλαδιά, χλοοτάπητα, φύλλα). Ευελπιστούμε να την βελτιώσουμε και να την εντατικοποιήσουμε, καθώς επίσης και να την επεκτείνουμε και στην κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων που παράγονται από τα μαγειρεία, έως το τέλος του 2012.

ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι σακούλες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση των αποβλήτων είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου μας γίνεται κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Το Νοσοκομείο τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία, συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζει, ελέγχει και την περαιτέρω σύννομη διαχείριση των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων του Γ.Ν.Παπαγεωργίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Νικολίτσα Τζουανοπούλου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, στο τηλέφωνο: 2313 32 3123


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Χρήση λαμπτήρων φθορισμού ή PL ενεργειακής κλάσης Α.
 • Χρήση ηλεκτρονικών μπαλάστ.
 • Μείωση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους όπου δεν κρίνεται απαραίτητος (διάδρομοι, αποθήκες).
 • Σταδιακή τοποθέτηση διακοπτών εξοικονόμησης ενέργειας για συσκευές και φωτισμό.
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 500 KW (υπό έγκριση).
 • Εφαρμογή προγράμματος optimum start & stop κλιματιστικών μονάδων.


ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ


ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων λήφθηκαν υπόψη οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Παράλληλα με τη βοήθεια μοντέλων και κατάλληλων υπολογιστικών προγραμμάτων υπολογίστηκε ότι έχει επιτευχθεί μείωση κατά 30% της κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με τα συμβατικά ελληνικά Νοσοκομεία.
Η μείωση αυτή με χρήση σωστού management control μπορεί να φθάσει και το 35%. Αυτό μεταφράζεται εκτός από το κέρδος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου, σε χρήση ενός κτιριακού συγκροτήματος ευχάριστου, άνετου και φιλικού προς τους χρήστες του.

Η μείωση αυτή με χρήση σωστού management control μπορεί να φθάσει και το 35%. Αυτό μεταφράζεται εκτός από το κέρδος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου, σε χρήση ενός κτιριακού συγκροτήματος ευχάριστου, άνετου και φιλικού προς τους χρήστες του.

Βασικές επιλογές κατά το σχεδιασμό ήταν:

 1. Η κλιμακωτή ανάπτυξη των κτιριακών όγκων καθ’ ύψος, ώστε να αποφευχθεί η σκίαση του ενός κτιρίου από το άλλο.

 2. Η στροφή, κατά το δυνατόν, των κτιριακών όγκων προς το Νότο, ώστε με την τοποθέτηση κατάλληλων στεγάστρων στα ανοίγματα να γίνεται η επιθυμητή εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας χειμώνα – καλοκαίρι. Παράλληλα έχουν προβλεφθεί, όπου αυτό ήταν δυνατόν, στις οροφές skylights που βελτιώνουν το φωτισμό των χώρων.

 3. Πρόβλεψη εσωτερικών φυτεμένων αίθριων που συντελούν στον καλύτερο αερισμό – δροσισμό και στο φωτισμό των χώρων.
 4. Σε πολλούς χώρους προβλέπονται ανεμιστήρες οροφής που μειώνουν την ανάγκη για προκλιματισμένο αέρα από την άνοιξη ως το φθινόπωρο και αυξάνουν τη ζώνη άνεσης από 25 °C σε 28 °C.
 5. Οι σκιασμένες και στεγασμένες υπαίθριες πορείες και η φύτευση φυλλοβόλων φυτών στα αίθρια συντελούν στη δημιουργία κατάλληλου μικροκλίματος και προσφέρουν σκιά και δροσιά κατά τους θερινούς μήνες και άπλετο φως και παθητική θέρμανση το χειμώνα. Παράλληλα η χρήση νερού (λίμνες – πίδακες) αυξάνει την υγρασία και κατά συνέπεια τη δροσιά τους θερινούς μήνες.
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000