Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας

Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας
Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 | 30.05.2018

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2017

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 | 18.05.2017

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2016

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 | 18.05.2016

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2014

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 | 24.04.2015

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2014

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 | 07.04.2014

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2013

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 | 26.06.2013

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2012

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2011 | 31.03.2012

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2011

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 | 17.06.2011

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2010

Δημοσίευση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2009 | 05.10.2010

Πατήστε πάνω στον παρακάτω συνδέσμο προκειμένου να προβάλετε ή να κάνετε λήψη του αρχείου στον υπολογιστή σας.

Αποτελέσματα Οικονομικών Προσφορών για την Αποστολή Φακέλων και Μικροδεμάτων | 20.09.2010

Κάντε "Λήψη Αρχείου" προκειμένου να διαβάσετε το αρχείο των προσφορών.

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000