Αναμονές Ιατρικών Ειδικοτήτων

Αναμονές Ιατρικών Ειδικοτήτων

Λίστα Ειδικευομένων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κάνετε λήψη των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά Τοποθέτησης Ειδικευομένων Ιατρών

 

Ατομικό Δελτίο Ιατρού

 

Υπεύθυνη Δήλωση 1

 

Υπεύθυνη Δήλωση 2

 

Υπεύθυνη Δήλωση 3

 

Υπεύθυνη Δήλωση 4

 

Υπεύθυνη Δήλωση 5

 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000