Θεματα Τεχνικής Υπηρεσίας

Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων προκειμένου να ενημερωθείτε για τα πρόσφατα θέματα που αφορούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Παπαγεωργίου.

 

 

 

• Δίμηνη παράταση της ισχύουσας σύμβασης πλήρους συντήρησης και επισκευών δέκα έξι (16) ανελκυστήρων και ενός (1) αναβατορίου και διενέργειας νέου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συντηρητή, για δύο έτη • Παράταση ισχύος της σύμβασης συντήρησης και επισκευών του συστήματος γ-camera τ. Single Head Genesys κατ. οίκου PHILIPS (πρώην ΑDAC ΗΠΑ), που λειτουργεί στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου, με την εταιρεία Φιλιπς Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., για το χρονικό διάστημα από 04-05-2014 μέχρι 03-05-2015 • Απευθείας ανάθεση της ετήσιας συντήρησης – τεχνικής κάλυψης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της Μ.Ε.Κ. του Νοσοκομείου, συνολικής ετήσιας δαπάνης 7.440,00 € (+ΦΠΑ)

 

• Ανάθεση της επισκευής της ηλεκτροκίνητης – θωρακισμένης πόρτας του γραμμικού επιταχυντή VARIAN CLINAC 2100 C, δαπάνης 5.412,00 € (με ΦΠΑ) • Ανάθεση της προμήθειας μίας λυχνίας για το αγγειογραφικό συγκρότημα του Νοσοκομείου, τ. Μultistar T.O.P., του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου • Αναβάθμιση / αντικατάσταση τεσσάρων monitors παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενών του Αναισθησιολογικού τμήματος του Νοσοκομείου • Ανάδειξη συμβούλων-μηχανικών υποβοήθησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στην εκπόνηση της προμελέτης-οριστικής μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση θερμομονώσεων δωμάτων και επιδιορθώσεις στηθαίων στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», για την ωρίμανση της πρότασης ένταξής του στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΣΕΣ) • Χορήγηση τρίμηνης παράτασης ισχύος της σύμβασης επισκευών λεβήτων παραγωγής θερμών νερών του Νοσοκομείου και διενέργειας νέου μειδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού ύψους 21.260 € (+ΦΠΑ) • Ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και ρύθμισης τριών μηχανών εξωσωματικής κυκλοφορίας, τριών συσκευών ψύξης / θέρμανσης ασθενούς & τριών ενδοαρτικών ασκών / αντλιών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000