Σελίδες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ε.Ι. Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Ανω Πεπτικού Παρασκευή: 8.30-14.30 ,
Δευτέρα: 16.00-20.00*
2. E.I. Ενδοκρινών Τετάρτη: 8.30-14.30
3. Ε.Ι. Κάτω Πεπτικού Πέμπτη: 8.30-14.30 &
Τετάρτη: 16.00-20.00*
4. Ιατρείο Κλινικό Μαστού Δευτέρα: 8.30-14.30 &
5. Ε.Ι. Γενικής Χειρουργικής Τρίτη: 8.30-14.30 &
Δευτ.-Τετ.: 16.00-19.00*
6. Ιατρείο Μικροεπεμβάσεων  Τετάρτη: 8.30-14.30
7. Ε.Ι. Ιατρείο προληπτικό Μαστού Τετάρτη : 8.30-14.30
8. Ε.Ι. Λαπαροσκοπικής
9
. E.I. Παχυσαρκίας
Πέμπτη : 8.30-11.10 Πέμπτη: 12.00-14.00

 

Ε.Ι. Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Β' Χειρουργικής Γενικό Δευτέρα, Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή: 9.00-10.30 ,
&Δευτέρα, Τετάρτη : 16.00-20.00*
2. Ε.Ι. Αγγειοχειρουργικό Τρίτη : 11.00-13.30 &
Δευτέρα:16.00-20.00*
3. Επεμβάσεων θυροειδούς & παγκρέατος  Τετάρτη: 10.30-13.30
4. Παχέος Εντέρου & Πρωκτού  Δευτέρα: 10.30-13.30
5. Χολής & Λαπαροσκοπικής Χειρουργ.  Παρασκευή: 10.30-12.30
6. Οισοφάγου & Στομάχου  Πέμπτη: 11.30-13.30
7. Κήλης Παρασκευή: 12.30-13.30

 

Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Α' Αγγειοχειρουργικής Τρίτη, Πέμπτη : 8.30-13.35
2. Ε.Ι. Α' Χειρουργικής Μαστού Παρασκευή: 8.30-12.00
3. E.I. Α' Χειρουργικής Ογκολογικό Παρασκευή: 11.00-12.30
4. E.I. Α' Χειρουργικής Γενικό
5
. Ε.Ι. Παχέος εντέρου & Πρωκτού
6. Ε.Ι Ενδοκρινών
Δευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή : 8.30-13.35 Πέμπτη: 8.00-13.30
Παρασκευή:8:30-12:30

 

Ε.Ι. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Καρδιοθωρακοχειρουργικό Τρίτη, Πέμπτη : 9.00-10.15 & Τετάρτη: 16.00-20.00*

 

Ε.Ι. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ε.Ι.Νευροχειρουργικό Δευτέρα, Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή : 8.30-13.30 & Δευτέρα & Τετάρτη : 16.00-20.00*

 

Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Ειδικό Άνω Άκρου Τρίτη: 9.00-11.40
2. E.I. Παίδων Ορθοπαιδικό Δευτέρα: 8.30-11.00
3. Ε.Ι. Ορθοπαιδικό Δευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή : 8.30-13.30 , Τρίτη : 8.20-9.10 & 11.50-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη : 16.00-20.00*
4. Ε.Ι. Σκολίωσης  Ανά 15ήμερο κάθε Τρίτη : 8.30-10.00
5. Ε.Ι. Οστεοπόρωςης  Ανά 15ήμερο κάθε Τρίτη : 8.30-11.30
6. Ε.Ι. Σπονδυλικής Στήλης  Παρασκευή : 8.30-13.00

 

Ε.Ι. B' ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Ορθοπαιδικό Τρίτη, Τετάρτη , Πέμπτη : 9.00-13.00 & Δευτέρα : 8.30-12.45
Δευτέρα, Τετάρτη : 16.00-20.00*
2. Ιατρείο Καταγμάτων Δευτέρα : 9.00-13.00
3. Ε.Ι. Σπονδυλικής Στήλης   Κάθε 2η & 4η Τρίτη του μήνα : 8.30-12.45
4. Ε.Ι. Επανορθωτικής χειρουργικής ισχίου & γόνατος  Κάθε 1η & 3η Τρίτη του μήνα : 8.30-12.45
5. Ε.Ι. Αθλητικών κακώσεων και αρθροσκοπικής χειρουργικής  Κάθε 1η & 3η Δευτέρα του μήνα : 8.30-12.45
6. Ε.Ι. Ιατρείο άκρας χειρός  Κάθε 1η & 3η Πέμπτη του μήνα : 8.30-12.45
7. Ε.Ι. Οστεοπόρωσης  Κάθε 1η & 3η Πέμπτη του μήνα : 8.30-12.45
8. Ε.Ι. Αφαιρέσεις ραμμάτων και αλλαγές τραυμάτων   Κάθε Δευτέρα , Τετάρτη , Πέμπτη : 8.30-9.00
Κάθε Τρίτη : 8.30-13.00
9. Ε.Ι. Ιατρείο Παίδων   Κάθε 2η & 4η Πέμπτη του μήνα : 8.30-11.45
10. Ε.Ι. Ιατρείο Ακρου Πόδα  Κάθε 2η & 4η Πέμπτη του μήνα : 12.00-12.45
11. Ειδικό Ιατρείο Ενδομυελικών Ηλώσεων  Στις 29/3 , 31/5 , 30/7 , 29/10 , 29/11 , 31/1, 31/3 , 29/5 , 31/7 , 29/9 , 30/10
12. Ορθοπαιδικό- Ογκολογικό Κάθε 2η και 4η Δευτέρα του μήνα:8.30-12.30

 

Ε.Ι. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Σεξουαλικής &Αναπαραγωγής Δευτέρα, Τετάρτη : 9.00-13.30
2. Ε.Ι. Γυναικολογικής Ουρολογίας Δευτέρα, Πέμπτη : 9.00-14.30
3. Ε.Ι. Νευροουρολογικό Τετάρτη: 9.00-14.00
4. Ε.Ι. Ουρολογικό Δευτέρα, Τρίτη , Πέμπτη : 9.00-14.40 &
Δευτέρα : 16.00-20.00*
5. Ε.Ι. Ουρολογικής Ογκολογίας  Τρίτη , Πέμπτη : 10.00-14.00 ( Κυστεοσκοπήσεις ) Τετάρτη : 9.00-14.00 ( Eγχύσεις )
6. Ε.Ι. Παθήσεων Προστάτη (βιοψία)  Τρίτη , Παρασκευή : 9.00-14.30

 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ε.Ι. Αναισθησιολογικού Δευτέρα: 9.00-10.45 & Τετάρτη : 16.00-19.30*

 

Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Γενικό Οφθαλμολογικό Δευτέρα , Παρασκευή : 8.30-13.20
Δευτέρα , Τετάρτη : 16.00-20.00*
Ε.Ι. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Αγγειογραφίες Παν. Οφθαλμολογικής κλινικής Πέμπτη : 8.40-10.40
2. Ε.Ι. Οπτικά Πεδία Δευτέρα , Τετάρτη : 8.20-13.20
ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Βυθού Πέμπτη : 9.50-13.30
2. Ε.Ι. Γλαυκώματος Τετάρτη : 8.30-12.20
3. Ε.Ι. Διαβήτη Τρίτη : 8.30-10.50
4. Ε.Ι. Επανεξέταση Καταρράκτη Δευτέρα , Τρίτη , Πέμπτη : 8.30-11.30
5. Ε.Ι. Κόγχου Κερατοειδούς Δευτέρα : 8.30-10.10
6. Ε.Ι. Παιδιατρ.Στραβισμού Γεννετικής
7. Ε.Ι Ραγοειδή
8. Ε.Ι Ωχρα
Δευτέρα : 10.30-13.20
Πέμπτη : 12.00-13.20
Πέμπτη : 10.00-12.30
9. Ε.Ι. Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδή Τρίτη : 12.00-13.20
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. YAG-LASER Δευτέρα : 9.00-10.30
2. Ε.Ι. LASER Δευτέρα , Παρασκευή : 9.00-10.30

 

Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
1. Ε.Ι. Παν. Χειρουργικής Παίδων Τρίτη, Πέμπτη : 9.00-11.45 & Δευτέρα : 18.00-19.40
2. Ε.Ι. Νεογνική Χειρουργική Τετάρτη: 11.00-13.00
3. Ε.Ι. Κρανιοπροσωπικές Παθήσεις - Σχιστίες προσώπου  Παρασκευή: 11.00-13.00

 

Ε.Ι. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1.Ε.Ι. Γυναικολογικό (TEST PAP : Δευτέρα-Πέμπτη : 8.30-9.20
60 Ημ. (14/2)
Δευτέρα ,Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη : 8.30-12.30 , Παρασκευή : 9.00-11.30 &
Τετάρτη : 16.00-19.30 *
2. E.I. Eνδοκρινολογικό Αδεν. & Κύησης Παρασκευή : 9.00-10.36
3. E.I. Κολποσκόπησης - LASER Δευτέρα, Τετάρτη , Πέμπτη : 9.30-11.10
4. E.I. Μαιευτικό Δευτέρα, Τρίτη , Τετάρτη : 9.30-12.15 , Πέμπτη : 9.00-12.15
5. Ε.Ι. Προληπτικός Έλεγχος Μαστού Πέμπτη , Παρασκευή : 11.30-12.30
1. Ε.Ι.Ανδρικής Γονιμότητας Δευτέρα, Τετάρτη : 10.30-12.10
2. Ε.Ι. Γυναικ. Γονιμότητας Τρίτη, Πέμπτη : 10.30-12.30
3. E.I. Εμμηνόπαυσης Δευτέρα , Τετάρτη : 9.30-11.15
4. Ε.Ι. Οικογενειακού Προγραμματισμού Δευτέρα , Τετάρτη : 9.30-10.30
5. E.I. Καθ' έξιν Αποβολές Δευτέρα : 9.30-10.30 , Τρίτη : 8.30-10.15
6. Ε.Ι. Γυναικολογικό Ογκολογικό Τρίτη : 10.30-12.15
7. Ε.Ι. Γυναικολ. Ουρολογίας Τρίτη , Πέμπτη : 11.30-12.15
8. Ε.Ι. Ενδοσκ. Γυναικολ. Χειρουργικό Δευτέρα : 8.30-9.15 , Τρίτη : 9.30-10.15
9. E.I. Λήψης Κολπικών Εκκριμάτων Δευτέρα, Τρίτη , Τετάρτη ,Πέμπτη : 8.30-9.30
10. E.I. Παιδ.-Εφηβ. Γυναικολογίας Δευτέρα : 11.30-12.15
11. Ε.Ι. Διαταραχών κύκλου &
Πολυκυστικών Ωοθηκών
Τετάρτη : 9.30-10.14
12. Ε.Ι. HPV DNA (Πρόγραμμα
Λυσιστράτη ) 
Δευτέρα , Τρίτη , Τετάρτη ,
Πέμπτη : 8.30-9.20
13. Ε.Ι. Ψυχοσεξουαλικής Υγείας  Τετάρτη : 11.30-12.15

 

Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Ογκολογικό Πλαστικής Χειρουργικής Τρίτη , Πέμπτη : 8.30-13.30
2. Ε.Ι. Πλαστικής Χειρουργικής Χειρός Παρασκευή : 11.00-13.30
3. Ε.Ι. Πλαστικής Χειρουργικής Δευτέρα , Τετάρτη : 8.30-13.30

 

E.Ι. Οδοντιατρικό Δευτέρα , Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή : 8.30-13.45

 

Ε.Ι. Ω.Ρ.Λ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ
1. Ε.Ι. Φωνής Δευτέρα : 9.00-12.00
2. Ε.Ι. Ωτορινολαρυγγολογικό  Δευτέρα , Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη , Παρασκευή : 9.00-13.00
Δευτέρα:16.00-20.00 Τετάρτη:16.00-20.00
3. Ε.Ι. Ακοής - Ισορροπίας  Τετάρτη : 9.00-12.00
4. E.I. Ρινολογικό Ειδικό Ιατρείο  Τρίτη : 9.00-11.45
5. Ε.Ι. Όσφρησης - Γεύσης  Πέμπτη : 11.00-12.40
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000