Κύκλοι εκπαίδευσης

Κύκλοι εκπαίδευσης

 

Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Ποιότητας εξαρτώνται άμεσα από την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου που συνεργάζονται μαζί του. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση δεσμεύεται να οργανώνει και να υλοποιεί για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου κύκλους εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας.

Ενδεικτικά, αναφέρονται:

  1. το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων νοσοκομείων με θέμα: «Διαχείριση Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας»
  2. το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση και αποδοτικότητα των διοικητικών διαδικασιών-CAF» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Τομέας Δημοσίου Μάνατζμεντ, Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης
  3. το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Πρότυπο ISO 9001:2000. Απαιτήσεις Κεφαλαίων-Σχεδιασμός και Διενέργεια Εσωτερικής Επιθεώρησης» )
  4. το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα " ISO 9001:2008. Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας"
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000