Ενδεικτικά έργα - Σύνδεσμοι

Ενδεικτικά έργα

 

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος έργων τα οποία έχει ήδη συντονίσει το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

    1. Καταγραφή διοικητικών διαδικασιών στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
    2. Σύνταξη "Οδηγού Ασφαλιστικών Φορέων" - Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
    3. Έρευνα ικανοποίησης εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών
    4. Έρευνα αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών της Β' ΜΕΝΝ: η γνώμη των γονιών
    5. Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Νεφρολογικό Τμήμα – Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Προβολή Πολιτικής Ποιότητας

                   6.   Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Προβολή Πολιτικής Ποιότητας

                  7.    Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο - Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Προβολή Πολιτικής Ποιότητας

                  8.    Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στο Τμήμα Ιατρικής Φυσικής/Ακτινοφυσικής - Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Προβολή Πολιτικής Ποιότητας

                 9.     Σχεδιασμός, υλοποίηση και συνεχής βελτίωση του ΣΔΠ στην Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας - Πιστοποίηση κατά ISO 9001

 

Σύνδεσμοι ποιότητας

Στην προσπάθεια εισαγωγής των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Νοσοκομείο, η ενεργός συμμετοχή του ίδιου του προσωπικού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας των πρωτοβουλιών διαχείρισης ποιότητας. Η Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας αποκτά τον καταλυτικό ρόλο μηχανισμού-ομπρέλας που καλείται να ενδυναμώσει και να αξιοποιήσει ομάδες και συνδέσμους ποιότητας στα συνεργαζόμενα τμήματα (δες πίνακα 1). Οι επαφές της Διεύθυνσης Ελέγχου Ποιότητας με τους συνδέσμους ποιότητας πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση μέσα από «συναντήσεις ποιότητας» είτε για προετοιμασία είτε για συνεχή βελτίωση ΣΔΠ, ενώ εντατικοποιούνται όταν πρόκειται για περιόδους εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης ΣΔΠ.

 

Πίνακας 1. Σύνδεσμοι Ποιότητας

Τμήμα με ΣΔΠ Σύνδεσμος Ποιότητας Ιδιότ.Συνδέσμου Τηλ. επικοιν.
Νεφρολογικό Τμήμα Ευτυχία Κύρογλου Προϊσταμένη 2313 323210
Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Ζαφείρω Μάρκου Προϊστάμενος 2313 323311
Τμ. Ιατρ.Φυσικής/Ακτινοφυσικής Κων/νος Χατζηϊωάννου Προϊστάμενος 2313 323420
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Αναστασία Τσιβίκη Προϊσταμένη 2313 323233
2313 323401
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000