Τμήμα Επόπτων Δημόσιας Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Το τμήμα υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία και στελεχώνεται από δύο Επόπτες Δημόσιας Υγείας, τον κο Μπάλα Νικόλαο και την κα Τζουανοπούλου Νικολίτσα, απόφοιτους του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών. O Επόπτης Δημόσιας Υγείας είναι ο αρμόδιος σε ένα Νοσοκομείο να εκτελέσει τον υγειονομικό έλεγχο ώστε να μην εμφανιστούν νοσοκομειακές λοιμώξεις και να τηρούνται πάντα οι κανόνες υγιεινής. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής σε ένα Νοσοκομείο έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία μια και αφορά άμεσα τον νοσηλευόμενο, δηλαδή άτομα με χαμηλή αντίσταση και εξ΄ ορισμού σε κίνδυνο.

 

Τα αντικείμενα του τμήματος είναι τα εξής:

 • Η επίβλεψη του συνεργείου καθαριότητας του Νοσοκομείου
 • Η Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας
 • Η Υγειονομική διαφώτιση των εργαζομένων
 • Η διαχείριση των Νοσοκομειακών αποβλήτων
 • Το Pest control (εντομοκτονίες, μυοκτονίες)
 • Έλεγχος της εφαρμογής κανόνων υγιεινής στους χώρους των μαγειρείων, εστιατορίου, κυλικείου ( Εφαρμογή HACCP)
 • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
 • H συμμετοχή στην επιλογή των απολυμαντικών
 • Η συνεχής ενημέρωση σε θέματα νέων μεθόδων που θα βοηθούν στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας (νέοι μέθοδοι ή και προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτλ.)
 • Δειγματοληψία νερού
 • Η επίβλεψη των πλυντηρίων - ιματιοφυλακίου
 • Η επίβλεψη του συνεργείου συντήρησης του πράσινου
 • Η Ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας

Κάδοι συλλογής μολυσματικών

Δοχεία συλλογής αιχμηρών αντικειμένων

     

 

Η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωση όλου του υγειονομικού προσωπικού.

Τηλέφωνο υπηρεσίας: 2313323123
Φαξ υπηρεσίας: 2313323686

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΙΜΑΤΙΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 

Στο Νοσοκομείο λειτουργεί αυτοτελές τμήμα πλυντηρίων το οποίο ασχολείται με την πλύση του συνόλου του ιματισμού, τη φύλαξη και τέλος τη διαχείρισή του.

Η επίβλεψη της λειτουργίας των πλυντηρίων αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα του κου Μπάλα Νίκου σε συνεργασία με την υπεύθυνη κα Αμανατίδου Μαρία.

Το έμψυχο δυναμικό του τμήματος απαρτίζεται από:

 • 6 σιδερώτριες
 • 4 καθαρίστριες - πλύντριες
 • 2 ράπτριες

Τηλέφωνα υπηρεσίας:

Επόπτης Δημ. Υγείας 2313323123
Υπεύθυνη πλυντηρίων 2313323312
Χώρος ακάθαρτου ιματισμού 2313324373
Σιδερωτήρια 2313324373
Λινοθήκη 2313323804
Ραφείο  
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000