Γραμματεία Κίνησης Ασθενών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

Έως τις 31/12/2005 το Γραφείο Κίνησης Ασθενών διαχειριζόταν όλες τις εισαγωγές ασθενών στις 26 κλινικές του Νοσοκομείου μας, δηλαδή είχε στην αρμοδιότητά του την έκδοση του εισιτηρίου και εξιτηρίου των ασθενών, ήταν υπεύθυνο για την οικονομική τακτοποίηση της νοσηλείας αφ ενός παρακολουθώντας και καταχωρώντας κάθε ιατρική πράξη στους φακέλους νοσηλείας των ασθενών και αφ ετέρου διασφαλίζοντας την ασφαλιστική κάλυψη των ασθενών με σκοπό την απόδοση της δαπάνης νοσηλείας από τον ασφαλιστικό φορέα ή από τον ίδιο τον ασθενή.
Η αυξανόμενη προσέλευση ασθενών στο Γραφείο Κίνησης, που βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου κοντά στη κεντρική είσοδο, δημιούργησε συνωστισμό και ουρές στο κεντρικό σαλόνι εξαιτίας των ασθενών που περίμεναν να εισαχθούν σε κλινικές. Έτσι, από τις 1/1/2006 το Νοσοκομείο μας εισήγαγε στη λειτουργία του μία διοικητική καινοτομία κεντρικό στοιχείο της οποίας είναι η αποκέντρωση των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Γραφείου Κίνησης, οι οποίες μετατέθηκαν σε επιμέρους, «μίνι», Γραφεία Κίνησης σε κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου. Με βάση αυτό το νέο μοντέλο επιμερισμού των εργασιών, το Γραφείο Κίνησης είναι πλέον το κέντρο αποφάσεων, οργάνωσης και συντονισμού των τμημάτων της αρμοδιότητας του και όχι απλά ένα σημείο εξυπηρέτησης ασθενών. Από τις βασικές αρμοδιότητες του γραφείου είναι η διαμόρφωση κοινών οδηγιών προς τις γραμματείες των κλινικών, η επίλυση κοινών προβλημάτων που προκύπτουν στις κλινικές και η εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού με στόχο την ομοιόμορφη διοικητική λειτουργία όλων των κλινικών στα θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Ως συντονιστικό κέντρο, το Γραφείο Κίνησης επιμελείται την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών οργανώνοντας το τις εφημερίες του διοικητικού προσωπικού. Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι, επίσης, η γραμματειακή υποστήριξη κλινικών που δεν διαθέτουν γραμματέα και η γραμματειακή κάλυψη των κλινικών σε περιόδους αδειών, ασθενείας, κ.τ.λ. Επιπλέον, Το Γραφείο Κίνησης αναλαμβάνει την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων που δεν τακτοποιούνται άμεσα στις γραμματείες των κλινικών συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση της γραφειοκρατίας στις κλινικές και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και συνοδών.
Τέλος, το Γραφείο Κίνησης συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν νοσηλείες ασθενών, εργαστηριακές πράξεις αλλά και επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία, τα επείγοντα κ.τ.λ. τα οποία διαθέτει στην Υ.Πε. Μακεδονίας, Υπουργεία ή άλλες υπηρεσίας.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Οι γραμματείες των κλινικών είναι τοποθετημένες στη στάση νοσηλευτών μέσα στη κλινική. Ο ρόλος της γραμματείας είναι αναβαθμισμένος, δηλ. η γραμματεία της κλινικής λειτουργεί όχι μόνο σαν σημείο εξυπηρέτησης ασθενών αλλά και σαν το κέντρο οργάνωσης και συντονισμού όλων των λειτουργιών μιας κλινικής.


Πιο συγκεκριμένα, η γραμματεία της κλινικής έχει πολλαπλά καθήκοντα τα οποία μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις (3) κατηγορίες:

α) Επιμελείται το διοικητικό μέρος της διακίνησης των ασθενών και βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή για την τακτοποίηση των παραστατικών της εισαγωγής, εξιτηρίου, την ασφαλιστική του/της κάλυψη, την έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στη νοσηλεία, καθώς και τον προγραμματισμό της επανεξέτασης όπου απαιτείται. Η γραμματέας είναι το πρώτο άτομο στην κλινική με το οποίο ο ασθενής που πρόκειται να νοσηλευτεί έρχεται σε επαφή. Οι γραμματείες κατέχουν εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου τους, δηλ. τόσο των διαδικασιών του νοσοκομείου, αλλά και των διαδικασιών και κανόνων που ισχύουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος τους είναι η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα συμβάλει στην άνετη παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο,

β) ο ιατρικός φάκελος του ασθενή ενημερώνεται από τους ιατρούς. Η γραμματεία της κλινικής φροντίζει για την πληρότητα των ιατρικών φακέλων και την παράδοσή τους στο ιατρικό αρχείο.

γ) Τέλος, η γραμματεία της κλινικής φροντίζει για την αθροιστική καταγραφή στοιχείων που αφορούν τη νοσηλεία (τήρηση βιβλίου εισαγωγών και χειρουργικών επεμβάσεων), επιμελείται και καταγράφει το πρόγραμμα χειρουργείου και φροντίζει για τη καταχώρηση των χειρουργείων και των ιατρικών πράξεων ενός ασθενή στο μηχανογραφημένο σύστημα του Νοσοκομείου μας.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα τμήματα που διαθέτουν γραμματεία είναι το Παθολογοανατομικό, το Αναισθησιολογικό και το Τεχνητό Νεφρό.
Οι γραμματείες των τμημάτων διαχειρίζονται το διαγνωστικό υλικό που προκύπτει από εργαστηριακές εξετάσεις καταγράφουν πορίσματα και καταχωρούν εργαστηριακά αποτελέσματα στο μηχανογραφημένο σύστημα του Νοσοκομείο ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό από το ιατρικό προσωπικό. Η γραμματεία του αναισθησιολογικού καταχωρεί και αρχειοθετεί όλες τις λεπτομέρειες της αναισθησίας κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου (συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων). Ταυτόχρονα χρεώνει την αναισθησιολογική πράξη στη χειρουργική επέμβαση ενός ασθενή, η οποία, όπως προαναφέρθηκε καταχωρείτε στη κλινική.
Τέλος, η γραμματεία του Τεχνητού Νεφρού διαχειρίζεται τόσο τα ραντεβού ασθενών όσο και τις ιατρικές πράξεις των ασθενών που υποβάλλονται σε τεχνητό νεφρό ή περιτοναϊκή κάθαρση.
Η διαχείριση αυτή γίνεται
α) με την έκδοση παραπεμπτικών προς άλλα τμήματα που εκτελούν εξετάσεις και
β) με την ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών πράξεων ή εξετάσεων σε κάθε περιστατικό ώστε να ακολουθήσει η χρέωση αυτών από το τμήμα νοσηλίων και ακολούθως η εκκαθάριση της δαπάνης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Το Γραφείο Νοσηλίων παραλαμβάνει μηνιαίως τα παραστατικά όλων των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων που αφορούν κάθε περιστατικό τόσο ασθενών που έχουν νοσηλευθεί στο νοσοκομείο όσο και ασθενών που απλώς εξετάστηκαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή πραγματοποίησαν κάποια ιατρική πράξη. Το Γραφείο Νοσηλίων είναι αρμόδιο για την οικονομική διεκπεραίωση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών και χορηγούμενων φαρμάκων και υλικών όλων των ασθενών όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Έχοντας στόχο την έγκαιρη και σωστή διαχείριση και τακτοποίηση οικονομικά κοστολογημένων υπηρεσιών υγείας, το γραφείο αυτό ελέγχει στοιχεία με βάση κείμενες διατάξεις, τακτοποιεί οικονομικές εκκρεμότητες, συντάσσει συγκεντρωτικές καταστάσεις, φροντίζει για την έκδοση τιμολογίων και για την αποστολή των παραπάνω στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000