Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

 

    

 1. ΡΑΝΤΕΒΟΥ
  Τηλέφωνα επικοινωνίας για πρωϊνά και απογευματινά ιατρεία: 2313323333, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-15:00 και 14741, Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-20:00
 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
  (Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 323212)
 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  (Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 323349)
 4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  (Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 323419)

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Έκδοση παραπεμπτικών - Έκδοση τιμολογίου
 2. Χρέωση εξετάσεων
 3. Διαγραφή διπλοκαταχωρήσεων μητρώων ασθενών
 4. Βεβαιώσεις επίσκεψης στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου , για κάθε νόμιμη χρήση.
 5. Βεβαιώσεις για ραντεβού και ιατρικές γνωματεύσεις Παθολόγου για άδειες παραμονής αλλοδαπών.
 6. Καταχώρηση πορισμάτων μαγνητικού τομογράφου στο κεντρικό σύστημα του Νοσοκομείου. Ουσιαστικά , σύνδεση των κλινικών του Νοσοκομείου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του μαγνητικού τομογράφου ,για τη μεταφορά των εικόνων και του πορίσματος των εξετάσεων.

 

<<Διαδικασία πραγματοποίησης επισκέψεων και παρακλινικών εξετάσεων στα Εξωτερικά Ιατρεία>>.

 

Πραγματοποίηση απλής επίσκεψης και παρακλινικών εξετάσεων στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου :

 • Ο ασθενής κλείνει ραντεβού επίσκεψης τηλεφωνικά, ή προσωπικά στο Νοσοκομείο.
 • Προσέρχεται στην γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων την συγκεκριμένη ημέρα, μισή ώρα πριν το καθορισμένο ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας.
 • Καταχωρούνται τα στοιχεία του στον Η/Υ καθώς και ο ασφαλιστικός του φορέας.
 • Αφού γίνει αναζήτηση ασθενή και δοθεί ο αριθμός μητρώου ασθενή, εκτυπώνεται τιμολόγιο με παραπεμπτικό και προχωρεί στο ταμείο για να τακτοποιηθεί οικονομικά.

Πραγματοποίηση εξετάσεων για πιστοποιητικό υγείας και για άδεια παραμονής αλλοδαπών στα Εξωτερικά Ιατρεία Του Νοσοκομείου :
O ενδιαφερόμενος, αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού στα συγκεκριμένα ιατρεία, προσέρχεται στην γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, σε ιδιαίτερη θυρίδα με σειρά προτεραιότητας. Καταχωρούνται τα στοιχεία του στον Η/Υ, εκτυπώνεται τιμολόγιο με παραπεμπτικό και αυτοκόλλητες ετικέτες και αφού τακτοποιηθεί οικονομικά, προχωρεί στην διενέργεια των εξετάσεων.

Πραγματοποίηση απλής επίσκεψης και παρακλινικών εξετάσεων στα ιδιωτικά απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία :

 • Ο ασθενής κλείνει ραντεβού επίσκεψης τηλεφωνικά σε ιδιαίτερη τηλεφωνική γραμμή , ή προσωπικά στο Νοσοκομείο , σε ιδιαίτερη θυρίδα.
 • Προσέρχεται στην γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, την συγκεκριμένη ημέρα, με σειρά προτεραιότητας.
 • Καταχωρούνται τα στοιχεία του στον Η/Υ , εκδίδεται τιμολόγιο με παραπεμπτικό και προχωρεί στο ταμείο να τακτοποιηθεί οικονομικά.

Στην περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει απαραίτητο να γίνουν κάποιες παρακλινικές εξετάσεις [αιματολογικές, βιοχημικές, ακτινολογικές κ.α.] μετά την εξέταση του ασθενή , δίδει παραπεμπτικά με τις ανάλογες εξετάσεις. Αν ο ασθενής επιλέξει να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις στο Νοσοκομείο μας προσέρχεται στην γραμματεία σε ιδιαίτερη θυρίδα για να τακτοποιηθεί οικονομικά. Εάν έχει ασφάλεια θα πρέπει να γραφούν οι εξετάσεις στο βιβλιάριο από τον θεράποντα ιατρό , να ελεγχθούν τα αποκόμματα από την γραμματεία και ο ασθενής να καταβάλει κάποιο ποσοστό συμμετοχής όπου απαιτείται , ανάλογα με τον ασφαλιστικό του φορέα. Διαφορετικά, οφείλει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό των εξετάσεων.

 

Πραγματοποίηση επίσκεψης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών :

 • Ο ασθενής προσέρχεται στη γραμματεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών την ημέρα της γενικής εφημερίας , όπου καταχωρούνται τα στοιχεία του στο Η/Υ καθώς και ο ασφαλιστικός του φορέας .
 • Αφού γίνει αναζήτηση ασθενή, δίδεται ο αριθμός μητρώου ασθενή, εκτυπώνονται αυτοκόλλητες ετικέτες και ετοιμάζεται ο προσωπικός φάκελός του.
 • Ο ασθενής τακτοποιείται οικονομικά μέσω του ασφαλιστικού του φορέα , διαφορετικά ως ιδιοπληρωτής.
 • Ο νοσηλευτής καλεί με σειρά προτεραιότητας τον ασθενή για εξέταση.
 • Πραγματοποιούνται οι εξετάσεις που δόθηκαν από τον θεράποντα ιατρό.
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000