Προσωπικού

Διοικητική Διεύθυνση : Τμήμα Προσωπικού

 

Το Τμήμα Προσωπικού υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας και διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, δηλαδή του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού, Διοικητικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού. Πιο αναλυτικά :

o Τηρεί και ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους-μητρώα των υπαλλήλων.
o Επιμελείται για τον διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, μετακίνηση, παραίτηση, απόλυση, αντικατάσταση-αναπλήρωση, μετατροπή σύμβασης, λήξη σύμβασης, ευδόκιμη υπηρεσία, κλιμάκια, χρονοεπιδόματα, εξελίξεις. (Ειδικότερα, για την πρόσληψη του ιατρικού προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την πλήρωση των θέσεων κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του λοιπού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, ύστερα από προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και περίληψή της σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο τμήμα προσωπικού του Νοσοκομείου το οποίο προχωρά σε αξιολόγηση των αιτήσεων και στην έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Στη συνέχεια υποβάλλονται για έλεγχο στο ΑΣΕΠ το οποίο και θα προχωρήσει στην έκδοση των τελικών πινάκων κατάταξης – επιτυχίας).
o Ενημερώνει το τμήμα μισθοδοσίας του Νοσοκομείου για τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, ενώ κοινοποιεί στα τμήματα μισθοδοσίας των δημοσίων νοσοκομείων τις αντίστοιχες μεταβολές των υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου.
o Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο όλων των κατηγοριών αδειών .
o Φροντίζει για την τήρηση αρχείου προγραμμάτων εργασίας, πάσης φύσεως αδειών, εφημεριών και υπερωριών όλου του προσωπικού, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
o Ελέγχει και παρακολουθεί την προσέλευση και την αποχώρηση όλων των εργαζομένων και τη σωστή εφαρμογή του ωραρίου.
o Εκδίδει τις βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.
o Παρακολουθεί το χρόνο υπηρεσίας των ειδικευομένων και εξειδικευμένων ιατρών και επιμελείται για την έγκαιρη εφαρμογή της διαδικασίας αντικατάστασής τους.
o Φροντίζει για την τήρηση της διαδικασίας απασχόλησης των άμισθων επιστημονικών συνεργατών.
o Συντάσσει και υποβάλλει στατιστικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές .
o Μεριμνά για τη συγκέντρωση των διατάξεων της νομοθεσίας και την ορθή εφαρμογή τους στα θέματα προσωπικού.
o Μεριμνά για τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των υπαλλήλων .
o Επιμελείται την τήρηση της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης όλων των εργαζομένων.

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου απασχολούνται 1.602 άτομα (τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2017)

2017 ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 1016 47 3 1066
ΙΑΤΡΙΚΟ*  438 24  74 536
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1454  71  77 1602

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Για θέματα που αφορούν στο Ιατρικό Προσωπικό: 2313-323125
Για θέματα που αφορούν στο Λοιπό & Διοικητικό Προσωπικό: 2313-323124
Για θέματα που αφορούν στο Νοσηλευτικό Προσωπικό: 2313-323989

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000