Ημερίδες-Συνέδρια-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Ημερίδες - Συνέδρια - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

 

Προγραμματισμένες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις

Πρότυπα Λειτουργίας

Δραστηριότητες

Κλινικά Φροντιστήρια-Courses

Διατμηματικά

Ενδοκλινικά μαθήματα Ν.Υ

CPR - AED

Ειδικά (Τομέων – Μονάδων)

Διατομεακά μαθήματα Ν.Υ.

TNCC

 

Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Διαλογή (Triage) ESI

 

Λέσχη Ανάγνωσης
Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
(ΕΕΝΕΕ) στη Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση Κλινικών Εκπαιδευτών

 

 

Ασφάλεια στη Χορήγηση Ενδοφλέβιων Υγρών

 

 

Πρόληψη Πτώσεων Ασθενών

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000