Δραστηριότητες Γραφείου Εκπαίδευσης

Δραστηριότητες Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ξεκίνησε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές της από την έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου το 1999 και έκτοτε συνεχίζονται ανελλιπώς. Η επίσημη λειτουργία του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ξεκίνησε με την σύστασή του την 01/01/2002 και αποτελεί αυτοτελές γραφείο της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ο κύριος στόχος της λειτουργίας του γραφείου εκπαίδευσης είναι ο συντονισμός των ενεργειών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ο συντονισμός αυτός στοχεύει δηλαδή στο να:

 • Εντοπίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού,
 • Σχεδιάζεται το απαραίτητο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
 • Επιλέγονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές μέθοδοι,
 • Εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
 • Αξιολογούνται τα αποτελέσματα του

Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του γραφείου εκπαίδευσης αποτελεί:

 • Η προαγωγή και ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης και
 • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

Οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας και εφαρμόζεται από το γραφείο εκπαίδευσης είναι:

 • Η συνεχής ανάπτυξη των υπαρχουσών επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να βελτιωθεί και ποιοτικά η επίδοση στα καθήκοντά του.
 • Η ανάπτυξη διαφορετικών ή νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να ικανοποιήσουν μελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας
 • Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής του προσωπικού κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης.

 

Η εκπλήρωση του σκοπού και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί ικανοποιούνται με τις παρακάτω ενέργειες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης:

 • Διοργάνωση ενδοκλινικών μαθημάτων - Βιβλιογραφική Ενημέρωση
 • Διοργάνωση διατομεακών μαθημάτων και σεμιναρίων
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (υποχρεωτικής παρακολούθησης) για το βοηθητικό προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Διοργάνωση σεμιναρίων στη «Βασική υποστήριξη της ζωής & Αυτόματη εξωτερική Απινίδωση» με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC.
 • Διοργάνωση Προγράμματος Προσανατολισμού των νεοπροσληφθέντων.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων χρήσης εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων διοίκησης και αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων.
 • Διοργάνωση προγραμμάτων εξειδίκευσης (σεμινάρια-κλινικά φροντιστήρια) με αντικείμενο το TRIAGE, το Trauma, την εξωνεφρική κάθαρση, εργαλειοδοσία κ.α.
 • Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στο προσωπικό για παρακολούθηση και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου αλλά και άλλων φορέων από το γραφείο εκπαίδευσης της Ν.Υ.:

 • Υποβάλλεται πρόταση για την επιλογή και απόκτηση επιστημονικών περιοδικών και συγγραμμάτων από την βιβλιοθήκη του νοσοκομείου.
 • Υποβάλλεται πρόταση για την λειτουργία προγραμμάτων ΚΕΚ σε συνεργασία με το γραφείο εκπαίδευσης του νοσοκομείου.
 • Συντονίζεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών νοσηλευτικής διαφόρων βαθμίδων (Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε., πρόγραμμα ανταλλαγής LEONARDO/SOCRATES κ.λ.π.) σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς

Ακόμη για την ευρύτερη προβολή και προαγωγή της επιστήμης της νοσηλευτικής κάθε χρόνο διοργανώνεται μια επιστημονική εκδήλωση (Ημερίδα ή Συνέδριο) στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας του νοσηλευτή.
Τέλος, το Γραφείο Εκπαίδευσης για την καλύτερη παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έχει εξοπλιστεί με σύγχρονα μέσα. Συγκεκριμένα υπάρχει Η/Υ, εκτυπωτής, scanner, projector και laptop. Επίσης υπάρχει συνεχής και άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) για τη γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων και την άμεση επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες και φορείς. Όλο το νοσηλευτικό προσωπικό έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον παραπάνω εξοπλισμό για την κάλυψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000