Στατιστικά στοιχεία

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323504

Στατιστικά στοιχεία

 

Η Δραστηριότητα του Εργαστηρίου εντός του 2006 (πρώτο έτος λειτουργίας ως Πανεπιστημιακό εργαστήριο)


Κλινικό έργο

Στον πίνακα 3 δίνονται οι απεικονιστικές εξετάσεις και οι θεραπευτικές εφαρμογές που έγιναν το 2006 με το συνολικό αριθμό των 4400 (ουσιαστικά εντός 7 μηνών λόγω ελλείψεως ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που διορίστηκε εντός του έτους)

ΕΙΔΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αριθμός
Σπινθηρογραφήματα Οστών
1814
Σπινθηρογραφήματα Νεφρών - Κυστεογραφία +GFR
887
Σπινθηρογραφήματα Καρδιάς (αιμάτωσης και μελέτη MUGA)
530
Σπινθηρογραφήματα Θυρεοειδή αδένα
300
Σπινθηρογραφήματα Πνευμόνων
170
Σπινθηρογραφήματα Gallium-67
129
Σπινθηρογραφήματα Ήπατος - Σπλήνα
80
Σπινθηρογραφήματα Παραθυρεοειδών
60
Σπινθηρογραφήματα με Tc-99m-RBC
55
Σπινθηρογραφήματα με Octreoscan
40
Λεμφοσπινθηρογράφηση (Απεικόνιση φρουρού λεμφαδένα)
41
Σπινθηρογραφήματα Μυελού των οστών και Λευκών Αιμοσφαιρίων
30
Σπινθηρογραφήματα Αιμάτωσης Εγκεφάλου και DATSCAN
16
Λοιπά Σπινθηρογραφήματα (Milkscan, MIBG, κλπ)
40
Θεραπείες  
Θεραπείες με Ι-131 (Καρκίνος 30 και Υπερθυρεοειδισμός 30)
60
Ανακουφιστική θεραπεία πόνου οστικών μεταστάσεων
20
Θεραπεία με In-111 Octreotide
4
Θεραπείες με Ραδιοϋμενόλυση (Υ-90 colloid, Re-186 colloid, Er-169 colloid)
124
ΣΥΝΟΛΟ
4400

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000