Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διεύθυνση
Ακτινολογικό Εργαστήριο
Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 56429
Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνα

Γραμματεία Ακτιν. Εργαστηρίου 2313 323349
Γραμματεία Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικού 2313 323320
Προϊσταμένη 2313 323311
Μαγνητικός Τομογράφος 2313 323334
Αξονικός Τομογράφος 2313 323335
Τμήμα Υπερήχων 2313 323347
Μαστογράφος 2313 323344
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 2313 323337
Ακτινοσκοπήσεις 2313 323339
Αγγειογράφος 2313 323334
Ακτινολογικό 2313 323338
Τμήμα Υπερήχων Μαστού 2313 323345
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000