Επιστημονική Δραστηριότητα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2016

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Βράβευση Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας  από το ΓΝ Παπαγεωργίου για την ανοδική του πορεία και την έμφαση

Βράβευση προφορικής ανακοίνωσης  στα πλαίσια του 10ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ανοσολογίας 2016 στη Θεσσαλονίκη

Εφαρμογές πρωτοποριακών τεχνικών

  • Τεχνική Biochips για την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων
  • Εργαστηριακή επεξεργασία θεραπευτικής αγωγής PRPs  

 

   Συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια :21

   Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια :10

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπαίδευση ιατρών, ειδικευομένων Βιοπαθολογίας και ειδικών επιστημόνων στην εργαστηριακή Ανοσολογία

Μαθήματα Εργαστηριακής Ανοσολογίας σε κλινικές του Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων μετά από ειδική πρόσκληση

Εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Biomed Res Int. 2016;2016:6052891. doi: 10.1155/2016/6052891. Epub 2016 May 5.

Altered Expression of TLR2 and TLR4 on Peripheral CD14+ Blood Monocytes in Children with Urinary Tract Infection.

Karananou P1Fleva A2Tramma D1Alataki A2Pavlitou-Tsiontsi A2Emporiadou-Peticopoulou M1Papadopoulou-Alataki E1.

ΑΝΟΣΙΑ 2016, τόμος 12 τεύχος 2

«Μέθοδοι προσδιορισμού πρωτεϊνών - Ερμηνεία αποτελεσμάτων»

Μ. Μπανταδάκη

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ANTI-DFS70 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Α.Τσιρογιάννη,Α.Γιαννακού,Κ.Σουφλερός,Μ.Μπανταδάκη,Ε.Συνοδινού,Α.Γερολυμάτου,Ε.Πίπη,ΜΣταυροπούλου,Θ.Σκιαδάς,Α.Λεμονή,Α.Παυλίτου

Προφορική ανακοίνωση(ΠΑ11)

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας 8-10 Δεκεμβρίου 2016,Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER)- ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Panagiota Lazidou, Maria Fotoulaki, AlexandraFleva, Anastasia Giannakou, Maria Mpantadaki, Eleanna Stasinou, Maria Emporiadou, Aikaterini Pavlitou-Tsiontsi. (2016)

Distribution of HLA class II alleles and haplotypes in a group of celiac disease patients, 30th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference (EFI), Κως, Ελλάς.

Δημοσιευμένη περίληψη στο: HLA, 2016, 87, 236–320, σελ.310 (p190)

 

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ(e-poster) - ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Π. Λαζίδου, Μ. Φωτουλάκη, Α. Φλέβα, Α. Γιαννακού, Μ. Μπανταδάκη, Ε. Στασινού, Μ. Μαρκοπούλου, Χ. Αγγελοπούλου, Χ. Μιραχτσή, Α. Παυλίτου-Τσιόντση. (2016) Κατανομή των HLA-DQB1, DQA1, DRB1 αλληλόμορφων, απλοτύπων και γονότυπων στη νόσο κοιλιοκάκη. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

 

Α. Γιαννακού, Α. Φλέβα, Μ. Μπανταδάκη, Π. Λαζίδου, Α. Μαρκαντωνάτου, Μ. Μακρή, Ε. Κανελλίδου, Γ. Κουμερκερίδης, Α. Παυλίτου-Τσιόντση. (2016)Έλεγχος TSI αυτοαντισωμάτων (Thyroid Stimulating Immunoglobulins) με νέα αυτοματοποιημένη μέθοδο (πρόδρομη μελέτη). 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

 

Α. Γιαννακού, Μ. Μπανταδάκη, Π. Λαζίδου, Α. Φλέβα, Μ. Σταυροπούλου, Μ. Βαρσάμη, Α. Μαρκαντωνάτου, Α. Παυλίτου-Τσιόντση. (2016) Ταυτόχρονη ανίχνευση και προσδιορισμός της ειδικότητας (MPO-PR3) των ANCA με την εφαρμογή νέας τεχνικής συνδυασμού υποστρωμάτων. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

 

Α. Γιαννακού, Α. Πατσατζή, Μ. Μπανταδάκη, Α. Φλέβα, Π. Λαζίδου, Α. Γερολυμάτου, Β. Ζιώγα, Δ. Σωτηριάδης, Α. Παυλίτου-Τσιόντση. (2016) Μελέτη των διαγνωστικών μεθόδων ανίχνευσης κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων σε ασθενείς με πέμφιγα. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ

 

Αικ. Παυλίτου –Τσιόντση  «Πολλαπλή Σκλήρυνση» 30ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 13-14 Φεβρουαρίου 2016, Θεσσαλονίκη

Α. Γιαννακού  «Σύγχρονοι και κλασικοί βιοδείκτες στη διάγνωση  των      Συστηματικών Αγγει¨ί¨τιδων» 42ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 11-14 Μα’ί’ου 2016, Αθήνα

 

Μ. ΜΠΑΝΤΑΔΑΚΗ «Γενική εξέταση ΕΝΥ»  30Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 13-14 Φεβρουαρίου 2016 

 

Μ. ΜΠΑΝΤΑΔΑΚΗ «Ανοσοχημική ανάλυση του ΕΝΥ σε νευρολογικά νοσήματα»  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2 – 4 Ιουνίου 2016

 

Μ. ΜΠΑΝΤΑΔΑΚΗ «Μέθοδοι προσδιορισμού πρωτεϊνών και ερμηνεία αποτελεσμάτων» 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, 8-10 Δεκεμβρίου , Θεσσαλονίκη 2016

 

Α. ΦΛΕΒΑ «Υποπληθυσμοί Τ Λεμφοκυττάρων»  στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας « Η Κυτταρομετρία Ροής στην Ανοσολογία» 27/5/2016 Δελφοί

Α. ΦΛΕΒΑ «Φαγοκυττάρρωση – Οξειδωτική έκρηξη» στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας « Η Κυτταρομετρία Ροής στην Ανοσολογία» 27/5/2016 Δελφοί

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

30ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. 13-14 Φεβρουαρίου 2016, Θεσσαλονίκη

Προεδρείο : Χρ. Νικολάλου-Αικ. Παυλίτου –Τσιόντση  

Στρογγυλό τραπέζι : Το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό στη διάγνωση των νευρολογικών νοσημάτων 

   

42ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 11-14 Μαΐου 2016

 Προεδρείο : Π. Μπούρα-Αικ. Παυλίτου –Τσιόντση

Στρογγυλό τραπέζι :Συστηματικές αγγείτιδες

 

 10ο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2-4 Ιουνίου 2016.

Προεδρείο : Αικ. Παυλίτου –Τσιόντση, Ειρ. Κρεμασμένου

     Ανοσοχημική αναλύση του ΕΝΥ σε νευρολογικά νοσήματα

 

10ο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2-4 Ιουνίου 2016.

 Προεδρείο : Αικ. Παυλίτου –Τσιόντση, Ε. Φωτιάδου-Παππά

«Διαχείρηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών παραμέτρων στο πλαίσιο της βασισμένης σε ενδείξεις Εργαστηριακής Ιατρικής»,

 

9ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ιατρικής  Βιοπαθολογίας 2-4 Ιουνίου 2016, Αθήνα

Προεδρείο: Α. Γιαννακού, Ε. Φωτιάδου-Παππά

Ελεύθερες ανακοινώσεις

 

10ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ανοσολογίας 8-10 Δεκεμβρίου 2016,Θεσσαλονίκη.

Προεδρείο: Α. Γιαννακού, Ι.Γκουγκουρέλας

Ελεύθερες ανακοινώσεις

 

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας με Διεθνή συμμετοχή « Κυτταρομετρία  ροής, μια σύγχρονη Πυθία»  27/5/2016  Δελφοί

Συντονίστριες : Ψαρρά Κ. – Φλέβα Α.

Στρογγυλό τραπέζι : Δενδριτικά κύτταρα

 

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας με Διεθνή συμμετοχή « Κυτταρομετρία  ροής, μια σύγχρονη Πυθία»  28/5/2016 Δελφοί

Συντονίστριες : Ψαρρά Κ. – Φλέβα Α.

Στρογγυλό τραπέζι : Working groups

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Αικ. Παυλίτου – Τσιόντση -  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας,  8-10 Δεκεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.

 

Α. Γιαννακού - Μέλος της επιστημονικής επιτροπής   10ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ανοσολογίας, 8-10 Δεκεμβρίου 2016,Θεσσαλονίκη

Α. Φλέβα - Μέλος της επιστημονικής επιτροπής   9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας με Διεθνή συμμετοχή « Κυτταρομετρία  ροής, μια σύγχρονη Πυθία»  27 – 29 Μαΐου 2016 Δελφοί

Α. Φλέβα - Μέλος της οργανωτικής επιτροπής  Εκπαιδευτική Ημερίδα « Η Κυτταρομετρία Ροής στην Ανοσολογία» 27/5/2016 Δελφοί

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000