Ιστοσυμβατότητα

Ιστοσυμβατότητα

 

 

Το τμήμα Ιστοσυμβατότητας άρχισε να λειτουργεί στο εργαστήριο το 2005, όταν ολοκληρώθηκε η πλήρης ανάπτυξη του νοσοκομείου. Τυποποίηση των HLA αντιγόνων πραγματοποιείται σε ασθενείς του νοσοκομείου με νοσήματα αυτοάνοσης αιτιολογίας όπως Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι και ΙΙ, Κοιλιοκάκη, Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet, Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα, Σύνδρομο Sjögren, Ραγοειδίτιδα, Ιριδοκυκλίτιδα κ.α
Ακόμη HLA τυποποίηση πραγματοποιείται σε ασθενείς με ένδειξη μεταμόσχευσης μυελού των οστών που παραπέμπονται από τους ιατρούς του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου, για διερεύνηση συμβατού δότη στο συγγενικό περιβάλλον. Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί εξωτερικούς ασθενείς που παραπέμπονται για HLA τυποποίηση από ιατρούς άλλων νοσοκομείων, με στόχο την καλύτερη διαγνωστική προσέγγισή τους.
Η τυποποίηση των HLA γονιδίων γίνεται με σύγχρονες μοριακές τεχνικές βασιζόμενες στην PCR (PCR-SSP) σε μεσαίο επίπεδο ανάλυσης (medium resolution) στις HLA-A, B, Cw, DRB1 και DQB1 γονιδιακές θέσεις και σε επίπεδο αλληλόμορφου (high resolution ) στην HLA-DQA γονιδιακή θέση. Επίσης είναι δυνατή η τυποποίηση σε επίπεδο αλληλομόρφου για όλες τις γονιδιακές θέσεις ανάλογα με την αναγκαιότητα και την σοβαρότητα του κλινικού περιστατικού.
Το τμήμα Ιστοσυμβατότητας υπόκειται σε εξωτερικό πρόγραμμα ποιοτικής αξιολόγησης για τις εξετάσεις που πραγματοποιεί από αναγνωρισμένο φορέα του εξωτερικού (UK-NEQAS, United Kingdom National External Quality Assessment Schemes).

 
   
HLA-A, B, DR
HLA-A, B, C
 
HLA Τυποποίηση Μέθοδος
HLA - ABC (ΤΑΞΗΣ Ι) PCR-SSP
HLA - DR/DQ (ΤΑΞΗΣ ΙΙ) PCR-SSP
HLA – AB/DR PCR-SSP
HLA - A PCR-SSP
HLA - B PCR-SSP
HLA - B27 PCR-SSP
HLA - DRB PCR-SSP
HLA – DQΑ high resolution PCR-SSP
HLA - DRB high resolution PCR-SSP
HLA - DQB high resolution PCR-SSP
HLA - A high resolution PCR-SSP
HLA - B high resolution PCR-SSP
HLA - C high resolution PCR-SSP
HLA - A* 02 high resolution PCR-SSP
 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000