Κυτταρομετρία ροής

Κυτταρομετρία ροής

 

 

 
Τα τμήμα κυτταρομετρίας ροής λειτουργεί από το 2002 και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαγνωστική προσέγγιση πολλών ανοσολογικών νοσημάτων. Η εφαρμογή της κυτταρομετρίας ροής αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαστηριακό εργαλείο στη διάγνωση και παρακολούθηση κληρονομικών και επίκτητων ανοσοανεπαρκειών, στην ανοσολογική προσέγγιση υποτροπιαζουσών λοιμώξεων σε παιδιά και στη διάγνωση και παρακολούθηση αυτοάνοσων και νευρολογικών νοσημάτων. Ένας ευαίσθητος και ιδιαίτερα σημαντικός τομέας στον οποίο η κυτταρομετρία ροής συνεισφέρει επίσης, είναι η παρακολούθηση μεταμοσχευμένων ασθενών για τον καθορισμό της φαρμακευτικής τους αγωγής και την πρόληψη απόρριψης του μοσχεύματος.

Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση Τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων


Τυποποίηση λεμφοκυτταρικών πληθυσμών
Ανοσοφαινότυπος Τ- Β κυττάρων περιφερικού αίματος
Ανάλυση βοηθητικών/κατασταλτικών Τ κυττάρων (CD3,CD4,CD8, λόγος CD4/CD8)
Φαινοτυπική ανάλυση φυσικών κυτταροκτόνων - ΝΚ κυττάρων (CD3, CD16, CD56)
Ανοσοφαινότυπος κυττάρων βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL)
Ανοσοφαινότυπος κυττάρων άλλων βιολογικών υγρών


Έλεγχος φαγοκυτταρικής λειτουργίας
Δοκιμασία ελέγχου φαγοκυττάρωσης (Phagotest)
Δοκιμασία ελέγχου αναπνευστικής έκρηξης (Bursttest)
Δοκιμασία οξείδωσης διϋδροροδαμίνης DHR 1, 2, 3
 
 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000