Πρωτεϊνες βιολογικών υγρών

Πρωτεϊνες βιολογικών υγρών

 

Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των πρωτεϊνών σε βιολογικά υγρά εκτελείται με τη χρήση διαφόρων μεθόδων (Νεφελομετρία - NEPH, Ηλεκτροφόρηση - SPE, Ανοσοκαθήλωση - IFE) και αποτελεί διαδικασία καθημερινής ρουτίνας. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται επίσης ανοσολογικός έλεγχος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού για τη διάγνωση σοβαρών νευρολογικών νοσημάτων. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει εκτός από την ποσοτική μέτρηση ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM), την ανίχνευση IgG ολιγοκλωνικών ζωνών με τη μέθοδο της ισοηλεκτρικής εστίασης και ανοσοαποτύπωσης (Isoelectric focusing - IEF) καθώς και άλλους διαγνωστικούς δείκτες. Για τις εξετάσεις αυτές το εργαστήριο δέχεται και διεκπεραιώνει δείγματα εκτός των ασθενών του νοσοκομείου και ασθενών από άλλα νοσοκομεία της πόλης.

   
Ανίχνευση IgG ολιγοκλωνικών ζωνών σε ΕΝΥ με τη μέθοδο της ισοηλεκτρικής εστίασης (IEF)
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού
   
   

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000