Αυτοανοσία

Αυτοανοσία

 

Το Εργαστήριο διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στην εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση ασθενών με αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, αγγειίτιδες, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο καθώς και αυτοάνοσα οργανοειδικά νοσήματα (θυρεοειδούς, ήπατος, εντέρου κ.α.) Καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων ελέγχεται για ένα ευρύ φάσμα αυτοαντισωμάτων έναντι οργανοειδικών και μη οργανοειδικών αντιγόνων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων (ανοσοφθορισμός, ELISA, διπλή ανοσοδιάχυση, ανοσοαποτύπωση). Στο τμήμα εφαρμόζεται πρόγραμμα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης από αναγνωρισμένο φορέα του εξωτερικού (UK-NEQAS). Για τις εξετάσεις αυτές το εργαστήριο δέχεται και διεκπεραιώνει δείγματα των ασθενών του νοσοκομείου, εξωτερικών ασθενών και ασθενών από άλλα νοσοκομεία της πόλης.

Τύποι ανοσοφθορισμού αυτοαντισωμάτων

ΑΝΑ: ομοιογενής
ΑΝΑ: λεπτός στικτός
ΑΝΑ: πυρηνισκικός
ANA: κεντρομεριδιακός
       
Αντιμιτοχονδριακά (ΑΜΑ)
Λείων μυϊκών ινών (ΑSMA)
c-ANCA
p-ANCA
       

 

Τύποι ανοσοφθορισμού αυτοαντισωμάτων

Προσδιορισμός Αυτοαντισωμάτων Μέθοδος
Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) IΙF
Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (anti-dsDNA) IIF
Anti-RNP ELISA
Anti-Sm ELISA
Anti-Ro/SS-A ELISA
Anti-La/SS-B ELISA
Anti-Scl-70 ELISA
Anti-Jo-1 ELISA
Αντισώματα έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (c-ANCA, p-ANCA) IΙF
Anti - PR3 ANCA ELISA
Anti - MPO ANCA ELISA
Αντικεντρομεριδιακά αντισώματα (ACA) ELISA
Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA) IΙF
Αντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών (ASMA) IΙF
Αντιτοιχωματικά αντισώματα στομάχου (APCA) IΙF
Αντιμικροσωμιακά αντισώματα νεφρού-ήπατος (LKM1) IΙF
Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης (Anti-GBM) IΙF
Αντισώματα έναντι ενδομυΐου (EMA) IIF
Aντισώματα έναντι γλοιαδίνης (ΑGA IgA, IgG) ELISA
Αντισώματα έναντι τρανσγλουταμινάσης (TTG-IgA) ELISA
Αντισώματα έναντι S. Cerevisiae (ASCA- IgA, IgG) ELISA
Αντισώματα έναντι DSG1 ELISA
Αντισώματα έναντι DSG3 ELISA
Αντισώματα έναντι φωσφολιπιδίων (anti-PLs, IgG, IgM) ELISA
Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (aCL IgG, IgM) ELISA
Αντισώματα έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (β2GPI IgG, IgM) ELISA
Αντισώματα έναντι BP 180 ELISA
Αντισώματα έναντι BP 230 ELISA
Αντισώματα έναντι πέμφιγας IIF
Αντισώματα έναντι πεμφιγοειδούς IIF
   
   

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000