Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαιδευτικό - Επιστημονικό έργο

 

  • Το Τμήμα αναγνωρίσθηκε ήδη από 10.12.2002 ως κατάλληλο για την άσκηση ιατρών στην Ιατρική Βιοπαθολογία για 3 χρόνια, και από 14.12.2005 για την πλήρη άσκηση (5 χρόνια) τεσσάρων ιατρών. Εκπαιδεύει από τότε ιατρούς στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας με ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ιατρική κλινική Βιοχημεία, την ιατρική Μικροβιολογία, Μυκητολογία, Παρασιτολογία και Ιολογία καθώς και στην αντιμικροβιακή θεραπεία. Η εκπαίδευση στην αιματολογία-αιμοδοσία και ανοσολογία γίνεται στα αντίστοιχα τμήματα του Νοσοκομείου.
  • Όλοι οι ιατροί και το προσωπικό συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου.
  • Υπάρχει πάντα ενεργός συμμετοχή του τμήματος σε πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις με δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά , διαλέξεις, και συμμετοχή με εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000