Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

 

Η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στελεχώνεται από πλευράς ιατρικού προσωπικού από ένα Διευθυντή, τρεις Επιμελητές Α' και τέσσερις Επιμελητές Β' καθώς και τέσσερις εξειδικευόμενους διετούς εκπαίδευσης στην Εντατική Θεραπεία. Από πλευράς νοσηλευτικού προσωπικού στελεχώνεται από μία Προϊσταμένη, μία Υπεύθυνη, και 35-43 Νοσηλευτές ΔΕ και ΤΕ ανάλογα με τις εποχές. Η ΜΕΘ είναι άρτια εξοπλισμένη για τη λειτουργία 20 κλινών λειτουργεί όμως 16 κλίνες λόγω έλλειψης Νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο ευελπιστούμε σύντομα να προσληφθεί για την πλήρη ανάπτυξή της.

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται κατ΄ έτος περίπου 800 ασθενείς εκ των οποίων οι 500 είναι της Γενικής ΜΕΘ και 300 καρδιοχειρουργικοί ασθενείς. Η μέση θνησιμότητα στη Γενική ΜΕΘ είναι περίπου 18% ανάλογη της προβλεπόμενης θνησιμότητας από το APACHE II σύστημα μέτρησης της βαρύτητας των νοσηλευομένων ασθενών της ΜΕΘ και η μέση θνητότητα των καρδιοχειρουργικών ασθενών είναι περίπου 4-5% απόλυτα συμβατή με τα διεθνή δεδομένα.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΕΡΓΟ

 

Στη ΜΕΘ εκπαιδεύονται τέσσερις εξειδικευόμενοι στην Εντατική Θεραπεία διορισμένοι από το Υπουργείο Υγείας και κατά καιρούς εκπαιδεύονται και Ειδικοί Εντατικολόγοι από άλλες ΜΕΘ της Ελλάδος στο μηχανικό αερισμό και την διοισοφαγεία υπερηχοκαρδιογραφία.
Η εκπαίδευση των εξειδικευομένων γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12-13 μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ετιαρείας Εντατικής Θεραπείας.
Η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού είναι αρμοδιότητα της Προϊσταμένης του τμήματος και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου με την συνδρομή του ιατρικού προσωπικού για ειδικά θέματα και όταν αυτό απαιτείται.

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Τόσο το Ιατρικό όσο και το Νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ συμμετέχει σε Εληνικά και Διεθνή Συνέδρια με πρωτότυπες εργασίες οι οποίες δημοσιεύονται στα αντίστοιχα πρακτικά των Συνεδρίων (5-10 ανά έτος). Επίσης έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων ήδη δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά (1 ανά έτος από το 2004 και εντεύθεν) και έχει δημοσιεύσει 2 εργασίες σε Αγγλόφωνα ιατρικά περιοδικά.

 

Οι εξειδικεύσεις της ΜΕΘ είναι από πλευράς ιατρικής στο μηχανικό αερισμό, υπερηχογραφία, έλεγχος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, μεταβολισμό και από πλευράς νοσηλευτικής στα ηθικά διλήμματα στο τέλος της ζωής (Ethics in the end of life), ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πρόληψη των κατακλίσεων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας
   
ΣΥΝΤ. ΔΙΕYΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2313 323361

ΔΙΕΥΘ.: ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

             ΛΙΑΤΣΗ ΔΟΜΝΙΚΗ

             ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

2313323363

2313323364

2313323364

             ΣΥΝΝΕΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

2313 323364
ΕΠΙΜ.:Α.:ΣΟΪΛΕΜΕΖΗ ΕΛΕΝΗ 2313 324357
ΕΠΙΜ.:Α: ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2313 323363
 ΕΠΙΜ.Α: ΤΣΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 ΕΠΙΜ.Α: ΚΩΤΣΟ ΕΝΤΕΛΑ  
   
   
   
   
   
   
   
   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
   
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΝΤΑΝΤΑΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2313 323367
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΣΑ: ΤΣΙΦΟΥΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  
 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000