Εκπαιδευτικό Έργο

Η Νευροχειρουργική Κλινική του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» έχει πιστοποιηθεί για την χορήγηση χρόνου Ιατρικής Ειδικότητας Νευροχειρουργικής (αρ. Υ7α/ΓΠ/οικ/135706/14-12-05 απόφαση , δημοσιεύτηκε στο τεύχος 1872 ΦΕΚ/30-12-05).

Προς το παρόν εκπαιδεύονται και απασχολούνται 3 ειδικευόμενοι Νευροχειρουργοί για ένα (1) χρόνο, ενώ ενέργειες γίνονται για την πιστοποίηση χορήγησης Πλήρους Νευροχειρουργικής Ειδικότητας.

Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί λαμβάνουν μέρος σε όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Κλινικής, είναι υπεύθυνοι για την εξέταση, το ιστορικό και την παρακολούθηση των ασθενών ανά θαλάμους, εφημερεύουν και καλύπτουν τόσο τα ΤΕΠ στις ημέρες γενικής εφημερίας όσο και τις ανάγκες τις κλινικής και του νοσοκομείου στις εσωτερικές εφημερίες, υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο των Ειδικών Ιατρών.

Η Νευροχειρουργική Κλινική συντάσσει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων Νευροχειρουργικής για τους Ειδικευόμενους, τους Ειδικούς Νευροχειρουργούς, συμπεριλαμβάνοντας και θέματα ενδιαφέροντος σχετικών ειδικοτήτων.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012 - 2013

Η Νευροχειρουργική Κλινική συμμετέχει κάθε χρόνο ενεργά (τόσο με παρακολούθηση, όσο και με ανακοινώσεις-εργασίες) στα μεγάλα σχετικά εγχώρια συνέδρια με σκοπό την διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της (όπως στο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, στο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο κ.α.)

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000