Επιστημονικό έργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα, Γ. Δροσίτης, Α. Πρασσάς, Μ. Κοτινοπούλου, Η. Καμπέλης
  Δερμοειδής κύστη στη διαφορική διάγνωση των εξεργασιών του οφθαλμικού κόγχου
  18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Πάτρα, 2004
  προφορική παρουσίαση
 2. Γ. Δροσίτης, Κ. Τσολέκα, Χ. Αλεξιάδου, Μ. Κοτινοπούλου, Α. Πρασσάς, Η. Καμπέλης
  Διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση όγκων οπίσθιου κρανιακού βόθρου
  18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Πάτρα, 2004
  προφορική παρουσίαση
 3. Μ. Κοτινοπούλου, Α. Πρασσάς, Γ. Δροσίτης, Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα, Η. Καμπέλης
  Όγκος της ινιο-αυχενικής συμβολής: ανακοίνωση περιστατικού
  18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Πάτρα, 2004
  αναρτημένη παρουσίαση
 4. Α. Πρασσάς, Μ. Κοτινοπούλου, Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα, Τ. Μπρόβας, Η. Καμπέλης
  Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων νευρικών ελύτρων της αυχενοθωρακικής συμβολής: παρουσίαση 2 περιστατικών
  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Καβούρι Αττικής, 2005
  προφορική παρουσίαση
 5. Κ. Τσολέκα, Χ. Αλεξιάδου, Μ. Κοτινοπούλου, Α. Πρασσάς, Τ. Μπρόβας, Δ. Μαρινόπουλος
  Σπάνια περίπτωση σπονδυλολίσθησης. Ανακοίνωση περιστατικού
  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Καβούρι Αττικής, 2005
  προφορική παρουσίαση
 6. Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα, Α. Πρασσάς, Τ. Μπρόβας, Μ. Κοτινοπούλου, Η. Καμπέλης
  Αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Παρουσιάσεις περιστατικών
  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Καβούρι Αττικής, 2005
  αναρτημένη παρουσίαση
 7. Μ. Κοτινοπούλου, Α. Πρασσάς, Χ. Αλεξιάδου, Τ. Μπρόβας, Κ. Τσολέκα, Η. Καμπέλης
  Μηνιγγίωμα συμβολής αποκλίματος λιθοειδούς. Ανακοίνωση περιστατικού
  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Καβούρι Αττικής, 2005
  αναρτημένη παρουσίαση
 8. Α. Πρασσάς, Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα, Μ. Κοτινοπούλου, Τ. Μπρόβας,  Δ. Μαρινόπουλος, Η. Καμπέλης
  Οπίσθια θωρακική σπονδυλοδεσία δια διπλών θωρακικών υποπετάλιων άγκιστρων. Ημετέρα εμπειρία 2 χρόνων
  20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Χαλκιδική, 2006
  προφορική παρουσίαση
 9. Κ. Τσολέκα, Χ. Αλεξιάδου, Η.Καμπέλης
  Ενδομυελικοί όγκοι. Σύγχρονη αντιμετώπιση
  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Ρόδος, 2007
  προφορική παρουσίαση
 10. Κ. Τσολέκα, Χ. Αλεξιάδου , Α. Πρασσάς, Μ. Κοτινοπούλου, Τ. Μπρόβας , Π. Πουρνή, Η. Καμπέλης
  Χειρουργική αντιμετώπιση με διαρρινική και διασφηνοειδική προσπέλαση των όγκων του εφιππίου
  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Ρόδος, 2007
  προφορική παρουσίαση
 11. Τ. Μπρόβας, Π. Πουρνή, Κ. Τσολέκα, Χ. Αλεξιάδου, Α. Πρασσάς, Μ. Κοτινοπούλου, Η. Καμπέλης
  Νευριλήμμωμα (σβάννωμα) της κατώτερης ΘΜΣΣ. Παρουσίαση περιστατικού
  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Ρόδος, 2007
  προφορική παρουσίαση
 12. Α. Πρασσάς, Μ. Κοτινοπούλου, κ. Τσολέκα, Χ. Αλεξιάδου, Τ. Μπρόβας , Π. Πουρνή , Η. Καμπέλης
  Αντιμετώπιση της αυχενικής σπονδύλωσης και αυχενικής δισκοκήλης σε πολλαπλά επίπεδα με πρόσθια προσπέλαση
  33ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», Μύκονος, 2007
  προφορική παρουσίαση
 13. Α. Πρασσάς, Π. Πουρνή, Κ. Τσολέκα, Χ. Αλεξιάδου, Τ. Μπρόβας, Η. Καμπέλης
  Είδη μοσχευμάτων στην αυχενική σπονδυλοδεσία. Παρελθόν, παρόν, μέλλον
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Βουλιαγμένη, 2007
  προφορική παρουσίαση
 14. Α. Αθανασίου, ΠΔ. Μπαμίδης  
  Αποκατάσταση κινητικότητας μέσω διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή σε ασθενείς με απώλεια κίνησης λόγω νευροχειρουργικών και νευρολογικών καταστάσεων 
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αλεξανδρούπολη, 10-13/6/2009
  προφορική παρουσίαση (Ο014) και τεύχος τελικού προγράμματος - περιλήψεων σελ 46-47               
 15. Κ. Τσολέκα, Τ. Μπρόβας, Α. Ιορδανίδης, Η. Καμπέλης
  Αντιμετώπιση σβαννωμάτων (νευρειλημμωμάτων) της σπονδυλικής στήλης
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αλεξανδρούπολη, 10-13/6/2009
  προφορική παρουσίαση (Ο026) και τεύχος τελικού προγράμματος - περιλήψεων σελ 52
 16. Α. Αθανασίου, ΠΔ. Μπαμίδης
  Brain Computer Interfaces στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα, 16-18/10/2009
  προφορική παρουσίαση (ΕΑ32) και τεύχος τελικού προγράμματος - περιλήψεων σελ 60
 17. Α. Ιορδανίδης, Α. Πρασσάς, Κ. Πίκολας, Α. Αθανασίου, Δ. Νικολαΐδης, Η. Καμπέλης
  Αντιμετώπιση της αυχενικής σπονδύλωσης με την χρήση των PEEK Cages
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα, 16-18/10/2009
  προφορική παρουσίαση (ΕΑ15) και τεύχος τελικού προγράμματος - περιλήψεων σελ 43
 18. Α. Πρασσάς, Δ. Νικολαΐδης, Α. Ιορδανίδης, Κ. Πίκολας, Α. Αθανασίου, Τ. Μπρόβας, Η. Καμπέλης
  Στερεοτακτικές βιοψίες εγκεφάλου με πλαίσιο και νευροπλοήγηση. Δυνατότητες, ενδείξεις, συγκριτική αξιολόγηση       
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Ηράκλειο, 19-20/5/2010
  προφορική παρουσίαση (O12) και τεύχος τελικού προγράμματος - περιλήψεων σελ 40-41
 19. Κ. Τσολέκα, Α. Αθανασίου, Σ. Πολυζωίδης, Η. Καμπέλης              
  Μικροχειρουργική διαρρινική διασφηνοειδική αφαίρεση υποτροπής χειρουργηθέντος - ακτινοβοληθέντος αδενώματος υπόφυσης με χρήση υπερηχοθρύπτη: παρουσίαση περιστατικού
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Ηράκλειο, 19-20/5/2010
  αναρτημένη παρουσίαση (P15) και τεύχος τελικού προγράμματος - περιλήψεων σελ 73
 20. Α. Αθανασίου, Κ. Καλογιάννη, Π.Δ. Μπαμίδης
  Λειτουργική συνδεσιμότητα του κιναισθητικού φλοιού του εγκεφάλου στην κάκωση του νωτιαίου μυελού και μελέτη σκοπιμότητας σε υγιή άτομα
  25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Αθήνα, 23-25/6/2011
  προφορική παρουσίαση (O44) και τόμος τελικού προγράμματος-περιλήψεων σελ 69
 21. Α. Αθανασίου, Τ. Μπρόβας, Α. Πρασσάς, Χ. Αλεξιάδου, Π. Πουρνή, Γ. Αλεξόπουλος, Μ. Κοτινοπούλου, Κ. Τσολέκα, Η. Καμπέλης
  Αντιμετώπιση της αστάθειας της ατλαντοαξονικής άρθρωσης τραυματικής αιτιολογίας με ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Ιωάννινα 25-28/10/12
  αναρτημένη και προφορική παρουσίαση (P16) και τόμος τελικού προγράμματος-περιλήψεων σελ 59
  http://www.epostersonline.com/spine2012/?q=node/123
 22. Α. Αθανασίου, Π. Πουρνή, Α. Πρασσάς, Γ. Αλεξόπουλος, Τ. Μπρόβας, Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα, Μ. Κοτινοπούλου, Η. Καμπέλης
  Παραπάρεση λόγω μετεγχειρητικής συριγγομυελίας μετά από αυτόματο ενδομυελικό και υποσκληρίδιο αιμάτωμα της ΘΜΣΣ     
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Ιωάννινα 25-28/10/12
  αναρτημένη και προφορική παρουσίαση (P32) και τόμος τελικού προγράμματος-περιλήψεων σελ 73-74
  http://www.epostersonline.com/spine2012/?q=node/190
 23. Α. Αθανασίου, Χ. Αλεξιάδου, Α. Πρασσάς, Γ. Αλεξόπουλος, Τ. Μπρόβας, Π. Πουρνή, Κ. Τσολέκα, Μ. Κοτινοπούλου, Η. Καμπέλης      
  Οξεία παραπληγία λόγω όψιμου μετεγχειρητικού αιματώματος μετά από αποσυμπίεση Θ10 λόγω οστεοβλαστικής μάζας
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Ιωάννινα 25-28/10/12
  αναρτημένη και προφορική παρουσίαση (P48) και τόμος τελικού προγράμματος-περιλήψεων σελ 87-88
  http://www.epostersonline.com/spine2012/?q=node/245
 24. Α. Αθανασίου, Α. Πρασσάς, Χ. Αλεξανδρής, Γ. Αλεξόπουλος, Μ. Κοτινοπούλου, Κ. Τσολέκα
  Κρανιοτομία επί ισχαιμικού εμφράκτου τραυματικής αιτιολογίας
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Θεσσαλονίκη 8-9/3/13
  προφορική παρουσίαση (Β4) και τόμος τελικού προγράμματος-περιλήψεων σελ 41-42
 25. Α. Αθανασίου, Α. Πρασσάς, Γ. Αλεξόπουλος, Χ. Αλεξανδρής, Μ. Κοτινοπούλου, Κ. Τσολέκα
  Ο ρόλος της δεξαμενογραφίας με In-111-DTPA στην διερεύνηση του επικοινωνούντος υδροκεφάλου
  28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 4-6/4/2013
  αναρτημένη και προφορική παρουσίαση (PO.045), τόμος τελικού προγράμματος σελ 26, abstract cd PO.045
 26. Γ. Αλεξόπουλος, Α. Πρασσάς, Α. Αθανασίου, Χ. Αλεξανδρής, Τ. Μπρόβας, Μ. Κοτινοπούλου, Κ. Τσολέκα
  Πολυεστιακό πολύμορφο γλοιοβλάστωμα. Παρουσίαση περιστατικού
  28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 4-6/4/2013
  προφορική παρουσίαση (OR.028), τόμος τελικού προγράμματος σελ 41, abstract cd OR.028
 27. Χ. Αλεξανδρής, Α. Αθανασίου, Γ. Αλεξόπουλος, Α. Πρασσάς, Π. Πουρνή, Τ. Μπρόβας, Κ. Τσολέκα
  Οξεία παραπληγία λόγω φλεγμονώδους επισκληρίδιας μάζας Θ6-Θ8, ως πρώτη κλινική εκδήλωση μεταστατικής νόσου μετά από Ca μαστού
  28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 4-6/4/2013
  προφορική παρουσίαση (OR.029), τόμος τελικού προγράμματος σελ 41, abstract cd OR.029
 28. Α. Πρασσάς, Χ. Αλεξανδρής, Α. Αθανασίου, Γ. Αλεξόπουλος, Μ. Κοτινοπούλου, Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα
  Ενδοραχιαία χορήγηση baclofen για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας: προκαταρκτικά αποτελέσματα
  28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 4-6/4/2013
  προφορική παρουσίαση (OR.030), τόμος τελικού προγράμματος σελ 41, abstract cd OR.030

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

A. Prassas, M. Kotinopoulou, K. Tsoleka, H. Alexiadou, T. Brovas, P. Pourni, I. Kambelis
Surgical management of multilevel (3 to 5 levels) spondylotic myeloradiculopathy with anterior approach
Spineweek 2008, Geneva, Switzerland, 2008
poster presentation, book of abstracts

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Χ. Αλεξιάδου, Κ. Τσολέκα, Γ. Δροσίτης, Α. Πρασσάς, Μ. Κοτινοπούλου, Η. Καμπέλης
Η δερμοειδής κύστη στη διαφορική διάγνωση των εξεργασιών του οφθαλμικού κόγχου
Ελληνική Νευροχειρουργική, Τόμος 12, Τεύχος 2, Μάιος-Αύγουστος 2005, σελ 107-110

 

Χ. Αλεξιάδου, Α. Πρασσάς, Κ. Τσολέκα, Τ. Μπρόβας, Δ. Μαρινόπουλος, Μ. Κοτινοπούλου, Η. Καμπέλης
Νευροχειρουργική και συμπληρωματική αντιμετώπιση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος
Ελληνική Νευροχειρουργική, Τόμος 13, Τεύχος 2, Μάιος-Αύγουστος 2006, σελ 66-71

 

Α. Ιορδανίδης, Α. Πρασσάς, Κ. Πίκολας, Α. Αθανασίου, Δ. Νικολαΐδης, Η. Καμπέλης
Αντιμετώπιση της αυχενικής σπονδύλωσης με την χρήση των PEEK Cages
Ελληνική Νευροχειρουργική, Τόμος 15, Τεύχος 3, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, σελ 126-132

 

Athanasiou A, Bamidis PD
An extended review on clinical applications of Brain-Computer Interfaces in Neurosurgery

Hellenic Neurosurgery, 2013, online publication http://www.enxe.gr/img/άρθρα/Brain%20computer%20interface%20Athanasiou.pdf

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Μηνιγγιώματα. Ερωτήματα του νευροχειρουργού που πρέπει να απαντηθούν από τον ακτινολόγο.

Κ. Τσολέκα, Η. Καμπέλης

Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Παπαγεωργίου , 2003

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στένωση σπονδυλικού σωλήνα.

Επιστημονική ημερίδα Ορθοπεδικής και Τραυματιολογικής Εταιρίας Μακεδονίας-Θράκης και Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας. 2007

 

Τραυματισμός του βραχιονίου πλέγματος. Νευροχειρουργική αντιμετώπιση.

Η. Καμπέλης

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας. 2006

Κύριο Μενού

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000