Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαιδευτικό έργο

 

Η Β' Χειρουργική Κλινική, ως μία από παλαιά συγκροτημένη κλινική του ΕΣΥ έχει το δικαίωμα να χορηγεί πλήρη ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής. Έτσι έχει πέντε θέσεις ειδικευομένων οι οποίοι εκπαιδεύονται σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων της ειδικότητας και φιλοδοξία μας είναι με την περάτωση της εκ του νόμου άσκησής τους να είναι σε θέση να λειτουργήσουν αυτοδύναμα ως χειρουργοί.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η εκπαίδευσή τους υποστηρίζεται από τακτικά εβδομαδιαία μαθήματα τα οποία προετοιμάζουν οι ίδιοι όπως επίσης και από μητρώο πρακτικής άσκησης.
Επιπλέον αυτών λόγω ορισμένων ειδικών τομέων που ασκεί η κλινική έχουμε κατά διαστήματα επιστημονικούς συνεργάτες που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς όπως χειρουργική ενδοκρινών αδένων, χειρουργική αιματικών προσπελάσεων σε νεφροπαθείς ασθενείς, λαπαροσκοπική χειρουργική και άλλα.
Η κλινική μας πληρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Τίτλου Ειδικότητας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων και αναφέρεται στην ιστοσελίδα της UEMS.
Για την χρονική περίοδο 2006-2007 η Κλινική μας ανάλαβε την ευθύνη της οργάνωσης των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000