Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

 

Η Β' Χειρουργική κλινική απαρτίζεται από 34 νοσοκομειακές κλίνες υψηλών προδιαγραφών κατανεμημένες σε τετράκλινα, τρίκλινα , δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια με κεντρικό κλιματισμό και ιδιαίτερο λουτροκαμπινέ. Η κλινική κάνει επίσης χρήση κλινών στην Μονάδα βραχείας Νοσηλείας, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στη Μονάδα Μετεγχειρητικής Ανάνηψης.
Στην διάθεση της Κλινικής εβδομαδιαίως βρίσκονται πέντε αίθουσες χειρουργείου στα άσηπτα χειρουργεία, δύο άσηπτες αίθουσες στα χειρουργεία του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για περιστατικά μιας μέρας νοσηλείας και μια αίθουσα σηπτικών μικροεπεμβάσεων στα Τακτικά Εξωτερικά ιατρεία.
Τακτικά Εξωτερικά ιατρεία Γενικής Χειρουργικής έχει η Κλινική κάθε μέρα από την 8:30 πρωινή έως την 11η ώρα και στην συνέχεια, έως την 14η μεσημβρινή ώρα, υπάρχουν ειδικά ιατρεία κατανεμημένα σε αντίστοιχες ημέρες όπως χειρουργικής οισοφάγου, χειρουργικής παχέος εντέρου και πρωκτού, χειρουργικής παγκρέατος, χειρουργικής ενδοκρινών αδένων, αγγειοχειρουργικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής.
Η κλινική συμμετέχει επίσης στο σύστημα Γενικών Εφημεριών του Νοσοκομείου και αντίστοιχα κάνει χρήση των υποδομών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000