Προσωπικό

Προσωπικό

 

 

Ιατροί

Αν.Συντονιστής Διευθυντής:Ευαγγέλου Ιωάννης (Tηλ.: 2313 323559) 

Επιμελητές:


Λάμπρου Ιωάννης (Επιμελητής Α') (Τηλ.: 2313 323680)

Μαντέλας Μιχαήλ (Επιμελητής Α΄)


Σαμαράς Αστέριος (Επιμελητής A') (Τηλ.: 2313 323562)

 

Νοσηλευτικό προσωπικό

Προϊσταμένη: Κουμανδράκη Αναστασία  (Τηλ.: 2313 323560)
Υπεύθυνη:Τσινή Θεοδώρα (Τηλ.: 2313 323586)
Αριθμός νοσηλευτριών: 12

Γραμματειακή υποστήριξη: Καρατσέ Μαρία (Τηλ.: 2313 323586)

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000